Thajsko - Historie - absolutní monarchie (2)


1851, 2. dubna


Po smrti svého nevlastního bratra Krále Ramy III., je princ Maha Mongkut nakonec korunován jako Král Rama IV. a přebírá královský titu Phra Chomklao. Poté, co se nedostal na trůn v roce 1824, stal se buddhistickým mnichem a po 27 let žil vysoce disciplinovaným životem v severním Siamu. Dokonce založil klášterní sektu Thammayut, která existuje ještě dnes a jejíž pravidla jsou přísnější než ty ze známé sekty Mahanikai. Během svého řeholnického života studoval západní vědy také západní a východní jazyky. S těmito zkušenostmi zamýšlel otevřít Siam západu. Tímto otevřením zachránil Mongut Thajské království pravděpodobně před údělem kolonie Francie nebo Británie. Tím, že učinil významné ústupky, protože odhadl co si Evropané myslí a potřebují, nestalo se jeho království cílem dobyvatelů. Velice správně pochopil, že nejdůležitější záležitostí je udělení práva volného obchodu Evropě.


1852


vypuká 2. Anglo-barmská válka. Zbytek jižní provincie Barmy (Pegu je nejdůležitější) je připojena k Britskému impériu. Siam ještě udržuje neutralitu.


1855, 18. dubna


Výsostní smlouva mezi Siamem a Velkou Británií. Je ustaveno konzulární zastoupení v Siamu, pobyt britských občanů přestává být omezený, dovozní cla jsou snížená. Tato dohoda kopíruje vzor uložený evropskými mocnostmi mnoha východoasijským zemím.


1856, 15. dubna


Prostřednictvím Townsenda Harrise, začíná USA vyjednávat se Siamem o doplňcích smlouvy z roku 1833 (doplňky smlouvy měly zvýhodnit USA).


1856, 29. května


Nová smlouva s USA. Obchod a imigrace jsou znovuotevřeny mezi USA a Siamem. Stephen Mathon je poslán jako první americký konsul do Bangkoku.


1862


Začíná výstavba pokročilého infrastrukturního systému. Ten se soustředí zejména na silnice (přeprava doposud byla hlavně po kanálech ). Nejvýznamnější je stavba Charoen Krung neboli Nová silnice podél řeky Chao Phaya v Bangkoku.


1863, 11. září


Kambodža, ačkoli byla v předchozích desetiletích vazalem Siamu, se stává francouzským protektorátem na základě výsostné dohody uzavřené mezi kambodžským králem Norodomem a Francií.


1867, 15. července


Siam přestává vybírat daně a poplatky od Kambodži, uznává zemi jako francouzský protektorát a anuluje všechny dřívější dohody mezi Siamem a Kambodžou. Nicméně, kambodžské provincie Battambang a Seemap hraničí s Thajskem byly akceptovány a uznány, že patří k Siamu.


1868, 1. října


Po demisi Krále Ramy IV. vystoupí na trůn jeho nejstarší syn Chulalongkorn (jeden ze 39 synů a 43 dcer od 39 manželek). Chulalongkorn (Král Rama V.) dosáhl rozsáhlého vzdělání, které zahrnovalo mimo jiné i lekce angličtiny. Těch se mu dostalo od anglické vdovy Anna Leonowens, která napsala na základě svých zkušeností dvě knihy: Anglická vychovatelka u Siamského dvoru a Románek z harému. Podle knihy Anny Leonowens byl natočen docela "směšný" (výraz z thajských oficiálních kritik) film Král a já. Směšný, protože nahlíží na 19. století s očima dvacátého a postrádá mnoho historických souvislostí. (Film byl svého času v Thajsku zakázaný). Jako jeho otec, je Chulalongkorn nejen velmi schopný politik, ale hlavně propagátor moderního způsobu života ve své době. Ruší praxi totálního pokoření v královské přítomnosti a vydává královský výnos, že každý obyvatel Siamu narozený během jeho režimu je volný muž, čímž v podstatě zrušil otroctví. Nicméně, aby předešel sociálním otřesům v konzervativních oblastech, je otroctví odbouráváno jen postupně.


1871


Založena první škola v Siamu; zatím pouze pro děti z královských rodin.


1874, 15. dubna


Král Rama V. vytvoří kabinetní radu. Ta se skládá z 49 členů (13 princů a 36 vysokých úředníků).


1874, 8. května


Král Rama V. reformuje administrativní a politické zřízení vytvořením dvanáctičlenné Rady státu, složené z nejvyšších šlechticů vně královských rodin.


1882


Byli jmenováni ministři pro diplomatické služby v západních zemích a Japonsku s cílem představit Siam jako nezávislou zemi, hodnou být členem společnosti národů.


1882, 1. dubna


Administrativní struktura Siamu je změněna na 12 ministerstev s dvanácti ministry přímo zodpovědnými Králi jako virtuálnímu premiérovi.


1884


V Bangkoku otevřena první státní škola pro nekrálovské občany Siamu.


1885


Zrušena funkce Maha Uparat (druhý Král). Druhý král byl obvykle bratr nebo syn Krále, vybíraný a jmenovaný Králem.


1887


Zřízen Úřad pro vzdělání pro řízení škol v Siamu. Ten je později povýšen na ministerstvo.


1893


Francouzská expanzní politika způsobuje tření se Siamem. Francie stáhne svoji diplomatickou misi z Bangkoku.


1893, 13. července


Protože Francie trvá na průjezdu dvou svých obchodních lodí přes řeku Mekong, dochází k potyčce mezi francouzskými a siamskými vojáky. (Dolní část Mekongu se nacházela ve Francouzi kontrolovaném území Vietnamu a Kambodži, horní část se nacházela na území Siamu. Také Laos byl v té době integrální součástí Siamu.)


1893, 20. července


Francouzské válečné lodi blokují Siamský záliv, protože jsou nespokojení s odezvou siamského ministra zahraniční, prince Dewawangse na jejich ultimatum. Hrozí blokádou celého thajského pobřeží jestliže jim nebude povolen přístup k řece Mekong.


1893, 29. července


Ve spojení s francouzským ultimatem čelí Siam souboru podmínek, které se týkají značných územních ústupků a také práva obchodu.


1893, 3. srpna


Siam přijímá podmínky a blokáda je skončena.


1893, 3. října


Siam, jehož snahou je zachovat si samostatnost, souhlasí s novou smlouvou s Francií, která mu nepřinese žádné výhody, jen ztráty. Ve smlouvě se Siam zavazuje, že vydává Francii všechny své území na levém břehu Mekongu (v podstatě území dnešního Laosu), plus všechny ostrovy na řece. Siam se zdrží používání Mekongu pro válečné lodě v pásmu o šířce 25 kilometrů (16mil), u pravé strany Mekongu není Siamu povoleno budovat nebo udržovat žádné vojenské zařízení; Siamu není povoleno budovat nebo udržovat žádná vojenská zařízení ani v provinciích Battambang a Seemap (dnes kambodžské provincie podél kambodžsko-thajské hranice). Francie si vyhradila právo otevřít konzuláty v městech Nan a Khorat na území Siamu. Smlouva obsahuje celou řadu dalších odstavců, ale všechny mají v podstatě jedno společné: jednoznačně zvýhodňují Francii na úkor Siamu.


1896


Podepsána Anglo-francouzská dohoda. Slibuje udržovat svrchovanost Siamu.


1897-1907


V touze po mezinárodním uznání Siamu jako státu podniká Král Chulalongkorn dvě dlouhé cesty do Evropy a absolvuje osobní setkání s řadou hlav evropských států.


1902


Jsou zavedeny do oběhu první papírové peníze, které postupně nahrazují dosud používané ploché stříbrné mince.


1905


Otroctví je kompletně zrušeno. Získána první zahraniční půjčka z Londýna. Tou jsou financovány naléhavé výdaje při stavbě železnice.


1907


Siam postoupí provincie Battambang a Seemap (dnes kambodžské provincie podél kambodžsko-thajské hranice) Francii.


1908


Jsou zřízeny zákonné soudy.


1909


Siam postoupí Británii své nejjižnější provincie Perlis, Kedah, Kelantan a Trengganu, které jsou v podstatě obývány pouze Malajci (dnes součást Malajsie).


1910, 23. října


Po smrti Krále Chulalongkorna nastupuje na trůn Princ Vajiravudh (1.ledna 1881 - 25.listopadu 1925) a stává se vládcem Siamu pod titulem Rama VI. Sám je nadaný spisovatel a podstatně sponzoruje umění. Mezi nejdůležitější politické úspěchy jeho vlády patří revize mnoha jednostranných smluv se západními zeměmi.


1911, listopad


Korunován princ Vajiravudh jako Král Rama VI. Je to první korunovace v dějinách Siamu, které se zúčastnili zástupci světových velmocí.


1913


Jsou zavedeny příjmení pro každou siamskou rodinu. Tradiční hazardní domy a loterie jsou zrušené.


1914, srpen


Vypuká I.světová válka a Siam deklaruje neutralitu jako svoji státní politiku. Absolovent britské školy a držitele čestné hodnosti generál britské armády, Král Rama VI. je přesvědčený anglofil. Svoji osobní náklonnost k Britům prokazuje velkými dary Británii ve válce a opakovaně vyjadřuje nelibost nad německou krutostí.


1917, 17. března


Založena Chulalongkorn Univerzita, první univerzita v Siamu.


1917, 6. dubna


USA vstupují do války. Současně žádají všechny neutrální země aby se připojily ke snaze podpořit práva na svobodu pro malé země.


1917, 22. června


Siam se připojuje ke spojencům a účastní se I.světové války. Všichni Němci a Belgičané v Siamu jsou zatčeni a internováni v Bangkoku. Expediční síly v počtu 1 200 mužů jsou poslány do Evropy. Ale jejich výcvik trvá dlouho a tak dříve než stačí zasáhnout do bojů válka končí (12.ledna 1918). Ochota Siamu účastnit se války přesto zesílí pouta přátelství mezi Siamem, Francií a Velkou Británií.


1920


Vietnamský komunista a organizátor Ho Chi Minh začíná propagandu mezi vietnamskými vystěhovalci v severovýchodním Siamu.


1923, 17. prosince


Siam přijímá metrický systém vah a měr.


1925


Rama VI. umírá ve věku 44 let. Zůstal svobodný mládenec až do věku 38 let, jeho jediná dcera se narodila dva dny před jeho smrtí. Po smrti Krále Ramy VI., jeho mladší bratr princ Prajadhipok (8.ledna 1893 - 30.května 1941) vstupuje na trůn pod titulem Rama VII. Je 76. dítětem Krále Chulalongkorna a pátým synem Chulalongkornovy manželky, kterou si Král zvolil královnou. Díky časové tísni a nepřítomnosti svých starších bratrů vystoupil neočekávaně na trůn, přestože byl čtvrtý v řadě posloupnosti po Králi Ramovi VI. a nebyl dobře připravený na tuto úlohu jak svojí výchovou, tak osobně. Kromě toho nebyl nejzdravější a dosáhl pouze věku 48 let.


1927, 30. ledna


Kabinetní rada se schází poprvé po svém vytvoření v roce 1877 a volí prince Bidyalangkorna jako svého prezidenta.


1931


Vytvořena siamská divize Komunistické strany Číny.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Absolutní monarchie 1 - předchozí část

Bangkok - informace o provincii

Ottův slovník naučný