Ikonografie hinduismu


Hinduistická vyobrazení


mají tendenci tendenci být mnohem rozmanitější než buddhistická, a to částečně proto, že je možno vybírat z většího počtu božstev a částečně i proto, že bohové mohou mít rošťácké i zlomyslné povahy a vyskytují se v mnoha bizarních inkarnacích. Základem hinduistické filozofie je, že každý objekt může být viděn jako světské vyobrazení, ztělesnění nebo symbol božstva. A tak ikonografie zahrnuje abstraktní znázornění (jako je např. Šivův falický symbol lingam) i figurativní zobrazení. Třebaže ryzí hinduismus ustupuje z Thajska společně s odchodem Khmérů, ikonografie přetrvala, neboť Thajci začlenili hinduistické motivy do národního náboženského systému a pokračovali tak ve vytváření soch tří hlavních hinduistických božstev - Brahma, Višnu a Šiva - a některé z mytologických příšer jsou ztvárňovány i v moderním umění. Zde si představíme nejznámější božstva:


VIŠNU - ochránce


se vždy těšil veliké oblibě: jeho role "ochránce" se stala ztělesněním reprezentujícím stabilitu a altruistickou lásku. Višnu je většinou ztvárňován jako božstvo, ale má i mnoho lidských a zvířecích inkarnací. Pokud je Višnu zobrazován jako božstvo, potom je obvykle znázorňován s korunou a čtyřmi pažemi, jeho ruce drží lasturu (kterou mu darovali démoni), disky (používané jako zbraň), hůl (symbolizující sílu přírody a času) a lotosový květ (symbol radosti, rozkvětu a obrození).


Lakšmí


Višnuovou manželkou či družkou (šakti) je Lakšmí, bohyně štěstí, která Višnua doprovází v jeho inkarnacích (jako Rámova žena Síta, Krišnova partnerka Rádha) atd.


Garuda


Višnu je často znázorňován sedící obkročmo na garudovi, mytickém stvoření, které je z poloviny člověkem a z poloviny ptákem. Garuda je i bez Višny na svém hřbetě velmi důležitým stvořením - symbol síly, který je často uváděn, jak "podpírá" chrámové budovy.

Garuda je také thajským státním znakem.


BRAHMA - stvořitel


Sochy a vyobrazení Brahmy (stvořitele) jsou poměrně velmi zřídkavé.

Brahmá bývá nejčastěji zobrazován se čtyřmi hlavami, čtyřmi obličeji a čtyřma rukama. Každá z hlav recituje jednu z Véd. V žádné ze svých rukou (většinou) nedrží zbraň, což je jinak pro hinduistické bohy typické. V první ruce drží žezlo, které tvarem připomíná lžíci, což poukazuje na to, že je bohem oběti a touto lžící lije obětované máslo (ghí) do ohně. V další ruce drží nádobu na vodu, která odkazuje na prvotní živel. V třetí ruce drží růženec, kterým určuje čas vesmíru (někdy bývá růženec nahrazen lukem). V poslední ruce nejčastěji drží Védy a někdy také lotosový květ.
Jindy je zobrazován jako červený vousatý muž se čtyřmi tvářemi. Má osm rukou, v nichž drží čtyři védy, žezlo, džbán s vodou z Gangy, obětní lžíci, někdy také šňůru perel, luk a lotosový květ.


Sarasvatí


Jeho dcerou a zároveň manželkou je bohyně Sarasvatí, která je patronkou učenosti, literatury a umění. Jedním z jeho synů je Manu, který byl prvním člověkem. Její jméno znamená doslova "plynoucí". Díky ní prý vznikl i sanskrt a písmo dévanágarí. Jako jízdní zvíře jí slouží labuť, popř. páv či papoušek. Jméno Sarasvatí nese i posvátná řeka známá z Véd, jež se podle tradice stéká v podzemí s Gangou a Jamunou v Prajágu, dnešním Iláhábádu.


Hamsa


Brahmovým jízdním zvířetem je labuť, někdy podobným huse, kterému se říká hamsa.


ŠIVA - ničitel


(thajsky Phra Siva) neboli ničitel je tím nejvrtošivějším členem panteonu. Je znám svým do extrémů zabíhajícím chováním a je symbolem plodnosti, obrovské energie a síly. Jeho božská podoba je typická čtyřmi, osmi nebo deseti pažemi, v rukou občas drží trojzubec (reprezentuje stvoření, ochranu a zmar) a buben (rytmus stvoření). Jeho nejznámější role je Nataraja, Pán tance, kdy je obvykle zobrazován ve stylizovaném postoji s nohama ohnutýma do baletní pozice a všemi pažemi vztyčenými nad hlavu. Tři pruhy na jeho čele rovněž identifikují Šivu nebo některého z jeho následovníků. V abstraktní formě je znázorňován lingamem nebo falickým sloupem (nachází se v srdci každého khmérského chrámu na severovýchodě země). Lingam je především symbolem energie a božské síly a znázorňuje také plodnost, zejména pokud je zobrazen ve vertikální pozici v nádobě tvaru vulvy, která je známá pod označením yoni. Yoni sloužila také jako nádržka na svěcenou vodu, kterou věřící polévali lingam.


Parvati


byla Šivova žena - matka jeho syna Ganeši.


Ganeša


Šivův syn zobrazovaný se sloní hlavou. Příběh o tom jak přišel k sloní hlavě najdete v hinduistických legendách.


Nandi


je býk, na kterém podle hinduistické mytologie jezdí bůh Šiva. Socha Nandiho se objevuje naproti vchodu do vimány hinduistických chrámů zasvěcených Šivovi. Existují však chrámy, které jsou zasvěceny pouze Nandimu samotnému. Nandi je uctíván ženami jako symbol plodnosti. Původně byl Nandi zvláštní bůh civilizace údolí Indu. Posléze se z Nandiho stal dopravní prostředek Šivy, jeho hlavní následovník a vůdce jeho vojsk. V šivaismu je Nandi uznáván též jako duchovní vůdce (guru).


INDRA


Přední místo védského pantheonu (starohinduistická božstva) náleží Indrovi, který je atmosférickým bohem (tzn. vládne hlavně počasí) a bohem válečníků. Indra je z védských božstev nejznámější (možná jako jediný). Bývá často zobrazován v zelené barvě a v ruce drží nebesský blesk (trojzubec).


Erawan


Královský tříhlavý slon Erawan se obvykle objevuje jako oblíbené vozítko boha Indry.


Yakša


je gigant zahánějící zlé duchy. Často se objevuje u vchodů chrámů.


Kinari


je půvabné stvoření napůl žena napůl pták.


Nága


s tím se zřejmě setkáte nejčastěji. Je to král hadů žijící v podzemí - míval až sedm hlav a jeho vyobrazení se objevují často na balustrádách schodišť a to jak v buddhistických, tak i v hinduistických chrámech.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Zájezdy Kambodža

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku