Neugebauer JosefJezuitský misionář


Slezský Němec Josef Neugebauer, narozený 18. 5. 1705 ve Frankensteinu, vstoupil do noviciátu za účelem studia, někdy před rokem 1729. Koncem října tohoto roku byl vysvěcen na kněze. Od roku 1736 byl připravován na misijní činnost v Zadní Indii. Roku 1739 připlouvá do Kočinčíny, kde působí jako astronom a lékárník, pracuje v severních krajích. Po vypovězení misionářů r. 1749 odešel spolu s ostatními zpět do Macaa.

 

V roce 1720 žilo v Thajsku sedm desítek křesťanů. To svědčí o tom, že zdejší obyvatelstvo vzdorovalo christianizaci daleko houževnatěji nežli v okolních zemích. Většina jezuitských misionářů, kteří v Thajsku působili, pocházela z Portugalska, ze Španělska a z Francie. Objevuje se však mezi nimi i jméno Josefa Neugebauera, jezuity, pocházejícího ze Slezska, které v té době bylo součástí zemí Koruny české.

 

Neugebauer přijel do Thajska v roce 1751. Zamýšlel zde zřídit jezuitskou misii a kolegium pro výchovu jezuitských kněží. Zajímal se i o stavitelské umění. V době Neugebauerova pobytu vládl v Siamu král Borommakot (1732-1758). Neugebauer, který podával do Evropy zprávy o vztahu siamských panovníků ke křesťanství, např. otce mladého krále označil za "zapřísáhlého nepřítele principů" či "modlářského pána". Stěžuje si, že zesnulý král schválil nařízení, které v Siamu nedovolovalo křtít jak Thajce, tak Evropany. Pokřtěným i křtícím kněžím za takový čin hrozil trest smrti. Král Barommakot se již Neugebauerovi nezdál k Evropanům a k idejím křesťanství tak odmítavý. Páter se chtěl pokusit svými znalostmi astronomie a stavitelského umění získat krále, aby finančně podpořil stavbu jezuitského kolegia.
Jeho záměrem bylo s pravou jezuitskou diplomatickou obratností králi objasnit, že stavba bude navždy sloužit jako památník zesnulého králova otce. Chtěl také prosadit odvolání zákazu křtů. Neugebauer prožil v Thajsku celý rok 1751. Jak si v tomto období počínal, není známo, protože jeho relace do Evropy nedošla. Jisté je, že dne 1. 7. 1752 opustil Thajsko bez toho, že by dosáhl významnějšího úspěchu a odcestoval do Macaa. V relaci odeslané krátce po příjezdu do Macaa podává zprávu o poselstvu z ostrova Srí Lanka, které přivezlo siamskému králi bohaté dary, aby ho "jako hlavu pohanství" přesvědčilo k přijetí srílanských buddhistických misionářů

Zdroj:

Thajské království a Česká republika - předivo bilaterálních vztahů
MIROSLAV NOŽINA, JIŘÍ ŠITLER, JANA FAJFROVÁ


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Češi v Thajsku

Češi v Thajsku - přehled všech

Češi v Thajsku - nezpracovaná jména

České restaurace v Thajsku

Mezistátní vztahy ČR-Thajsko

Historie zastupitelského úřadu - v Bangkoku a Rangonu