Nožina Miroslav PhDr.Etnolog, novinář


Narozen 16. 8. 1962 v Roudnici nad Labem. PhDr., etnolog, novinář, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Práce k tematice politické antropologie, vývoje v asijsko-tichomořské oblasti, drog.

 

Zaměstnání
1991 - současnost: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů Praha
1991 - 1992: novinář s aktivitami v západní Evropě, bývalém Sovětském svazu, Asii a USA.
1987 - 1990: Orientální ústav ČSAV Praha (postgraduální student a výzkumný pracovník)
1986 - 1987: Vlastivědné muzeum Olomouc

 

Pedagogická činnost
Drogová geopolitika
Mezinárodní kriminalita
Problematika pevninské jihovýchodní Asie

 

Vzdělání
2008: Ph.D. (UK Praha)
1987 - 1990: Orientální ústav ČSAV, Praha (postgraduální student)
1987: doktor filosofie
1981 - 1985: Universita T.G. Masarkyka Brno, Filosofická fakulta (obor etnologie)

 

Zahraniční studijní pobyty, terénní výzkum
2011: Barma
2010: Polsko, Německo, Velká Británie, Francie
2009: Indonésie, Barma, Vietnam, Laos, Thajsko
2008: Kambodža
2007: USA, Švýcarsko
2005 - 2006: Haiti
2005: Etiopie
2004: Thajsko, Laos
2003: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi
2002: Tunisko, Izrael
2001: Indonésie, Egypt
1999: Kambodža, Laos, Thajsko
1997: Středisko pro geopolitické sledování drog, Paříž
1996: studijní pobyt v USA (Foreign Policy Research Institute, Philadelphia), v Nigérii (Universita v Zarii), ve Francii (Středisko pro geopolitické sledování drog, Paříž), terénní práce v Peru a Bolívii
1994: studijní pobyt v postsovětské Střední Asii (Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán)
1993: terénní práce v Indočíně (Kambodža, Vietnam, Laos)
1992: studijní pobyt v Malajsii a na Borneu
1990 - 1991: Asie (Mongolsko, Čína, Macao, Hongkong, Laos, Thajsko, Indie, Nepál)

 

Oblasti zájmu
politická antropologie, drogová problematika, organizovaný zločin a mezinárodní šíření antisociálních jevů, etnická problematika a aktuální vývoj v oblasti pevninské jihovýchodní Asie

Členství v organizacích
Association d'Etudes Géopolitiques des Drogues, Nantes
Czech-Pacific Centre o.p.s.
Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale (OGCI), Liége
Observatoire du Crime Organisé (OCO), Ženeva

 

Publikace
Knihy
Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. (s F. Krausem) Praha, KLP, 2011.
Dějiny Laosu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
"Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky". (s F. Krausem) Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2009.
Mandragora, morfin, kokain. Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. (s M. Vaněčkem). KLP Praha, 2009.
Dějiny Kambodže. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2007
Royal Ties. King Norodom Sihamoni and the History of Czech-Cambodian Relations. Praha: Knižní Klub, 2006.
Koza, která žere hady. Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu. Brno: Jota, 2006.
Siam Undiscovered. Czech-Thai encounters between the 16th and 21st centuries: rare documents, old photographs, royal visits. Bangkok: Amarin Printing, 2004.
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003.
Kambodžský poutník. Praha: Livingstone, 1999.
Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997.
Mezinárodní organizovaný zločin v ČR - ed. Praha: KLP, 1997.
Česká republika ve světě drog - ed. Praha: KLP, 1995.

 

Kapitoly knih
"Vietnamské kriminální sítě v České republice". In: Vít Střítecký a kol. Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2011, (237 s), s. 70 - 81.
"International organised crime in the V4 states. The Czech Republic Case". In: Kacper Rekawek (ed.). Non-military aspects of security in V4 countries - prospects for future co-operation. V4 Papers, no. 3. Warsaw, PISM, 2011, s. 60 - 67.
"Opoziční potenciál etnických menšin v Barmě a transformační strategie". In: Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2010, (230 s) s. 145 - 165.
"Potírání kriminality ve vietnamské diaspoře". In: Petr Drulák, Vít Střítecký a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 202 s., s. 151 - 170.
"The Czech Republic: A Crossroads for Organised Crime". In: Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli (eds.). Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, s.435-466. Dodrecht (Nizozemí): Springer, 2004.
"Organized Crime in the New EU States of East Central Europe". In: Karen Henderson (ed.). The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe, s.25-47. London: Palgrave Macmillan, 2004.
"Siam Undiscovered. Czech-Thai encounters between the 16th and 21st centuries: rare documents, old photographs, royal visits". (Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bangkoku, Ústavem mezinárodních vztahů, Náprstkovým muzeem v Praze a Ministerstvem kultury Thajského království). Bangkok: Amarin Printing, 2004.
"Crossroads of Crime: The Czech Republic Case". In: Emiliano C. Viano, Jose Magallanes a Laurent Bridel (eds.). Transnational Organized Crime: Myth, Power and Profit, s.147-156. Durnham - North Carolina: Carolina Academic Press, 2003.
"République Tcheque". In: Alain Labrousse (ed.). Dictionnaire Géopolitique des Drogues. La drogue dans 134 pays. Productions, trafics, conflits, usages, s.550-554. Bruxelles: de Boeck a.Lacier, 2003.
"Das Netzwerk des internationalen organisierten Verbrachtens in der Tschechischen Republik". In: Meier-Walser, R. C. - Hirscher, G. - Lange, K. - Palumbo, E. (eds.). Organisierte Kriminalität. Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung, s.220-243. München: 1999.
"Quel est le role des réseaux subsahariens dans le trafic international des stupéfiants?". In: Les drogues en Afrique subsaharienne, s. 167-174 (chapter III/3). Paris: Éditions KARTHALA, 1998.
"Globalizace kriminálních aktivit a mezinárodní bezpečnost". In: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě ´97, 16.-20. června 1997 v Praze, s.79-83. Praha: Občanská futurologická společnost, 1998.
"Crossroads of Drug Crime The Czech Republic Case" In.: Proceedings from the conference: Crime organisé international: Mythe, pouvoir, profit..., s.6-8. l´Université de Lausanne, říjen 1999.
"Géopolitique des drogues 1999/2000". Paris: OGD, 2000.
"Diaspora et reseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe. Observatoire géopolitique des drogues" (57 s). Paris: April 1998.
"Géopolitique des drogues 1997/98". Paris: OGD, 1998.
"Atlas mondial des drogues". Paris: OGD, 1997.
"Géopolitique des drogues". Rapport annuel de l´OGD, Paris: OGD, 1997.
"Géopolitique des drogues". Rapport annuel de l´OGD, Paris: OGD, 1996.
"Géopolitique des drogues". Rapport annuel de l´OGD, Paris: Éditions la découverte, 1995.
"The Czech Republic: the Guest for Integration With the West". By Zdenek Cervenka. London: E.I.U., 1996.
"Eastern Europe: 'New' Phenomenon in the International Illicit Drug Trafficking Network". In: International Seminar on the South in the Global Political Economy of Illicit Drugs. Zaria, Nigeria: CEDDERT, 1996.
"Narkotika v mezinárodní politice a zájmy ČSFR". In.: Máme národní zájmy?. Praha: 1992.

 

Články
ODBORNÉ ČLÁNKY
"Operace X. Počátky heroinového boomu". (s K. Kučerou) Bulletin Národní protidrogové centrály, 3/2011, s. 50 - 55.
"Crime networks in Vietnamese diasporas. The Czech Republic case". Crime, Law, and Social Change, No. 53, 2010, s. 229 - 258.
"Nelegální výroba a obchod s drogami ve vietnamské komunitě v ČR". Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2010, s. 9 - 16.
"Eliminace kriminality ve vietnamské diaspoře. Etnografická perspektiva národního zájmu". Kapitola 7. In: Hledání českých zájmů: mezinárodní bezpečnost (eds. Petr Drulák a Vít Střítecký). Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2009.
"Mandragora, morfin, kokain. Pokusy Jana Evangelisty Purkyně a Juliuse Sachse". Bulletin Národní protidrogové centrály, 2/2008, s. 56-59.
"Strýčkové, žoldáci a pouliční prodavači. Struktura a modus operandi vietnamského organizovaného zločinu v České republice", I-II, Bulletin Národní protidrogové centrály, 2/2008, s. 43-51; 3/2008, s. 29-35.
"Kokainová subkultura v letech 1918 - 1938". (s M. Vaněčkem) Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2007, s. 39 - 42.
"Kokainové sítě ve východní a střední Evropě. Případ České republiky". Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2007, s. 12 - 35.
"Kambodžské království a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů". (Nožina, M. - Šitler, J. - Kučera, K.) Mezinárodní vztahy. 1/2007, r. 42, s. 86 -108.
"Thajské království a Česká republika - předivo bilaterálních vztahů". (Šitler, J. - Fajfrová - Nožina, M.) In: Mezinárodní vztahy. 3/2005, s.63-80.
"Organizovaný zločin v postkomunistických zemích střední Evropy. Podobné problémy při budování bezpečnosti, podobné závazky po vstupu do EU". In: Mezinárodní vztahy. 4/2004, s.61-75.
"Islámský terorismus v jihovýchodní Asii". In: Mezinárodní politika. 11/2002, s.23-24.
"Organizovaný zločin ze Středního východu a Česká republika". In: Mezinárodní vztahy. 3/2002, s.64-83.
"Globální zločin v malých zemích - případ České republiky". In: Medzinárodné otázky. Roč. X/2001, č. 2., s.6 - 28. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií.
"Vietnamese Organized Crime. The Czech Republic Case" In: Perspectives. No. 15 (Winter 2000/2001), s.16-30.
"Japonský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 10/2000, s.17-18.
"Čínský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 9/2000, s.26-27.
"Italský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 8/2000, s.24-25.
"Mexické drogové sítě a Evropa". In: Mezinárodní politika. 7/2000, s.28-30.
"Kolumbijské drogové kartely". In: Mezinárodní politika. 6/2000, s.30-32.
"Arabský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 5/2000, s.33-34.
"Albánský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 4/2000, s.35-37.
"Indočína na cestě reforem". In: Mezinárodní politika. 4/2000, s.28-30.
"Subsaharské zločinecké organizace". In: Mezinárodní politika. 3/2000, s.29-31.
"Postsovětský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 2/2000, s.23-25.
"Vietnamský organizovaný zločin". In: Mezinárodní politika. 1/2000, s.32-34.
"Spletité cesty zrodu evropské bezpečnosti". In: Mezinárodní politika. 1/2000, s.13-15.
"Česká republika na křižovatkách mezinárodního zločinu". In: Mezinárodní politika. 3/1999, s.4-7.
"Drogový problém v jihovýchodní Asii a postkomunistická Evropa". In: Mezinárodní vztahy. 2/1994, s.80-92.
"Drogy a peníze". In: Mezinárodní politika. 7/1993, s.13-14.
"Vietnamese Organised Crime". In: Observatoire géopolitique de la criminalité Internationale. 3/2002. Liege.
"République Tchéque: du tout répressif. au tout prévention". In: Trafic international. No 4, s.3-4. Paris: květen 2001.
"Arabské drogové sítě". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR. 4/1999.
"Drogy v jihovýchodní Asii a střední Evropa". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.25-32. 3/1999.
"Jihoamerické drogové sítě". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.37-42. 2/1999.
"Albánské drogové organizace". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.29-34. 1/1999.
"Subsaharské drogové organizace". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.20-25. 4/1998.
"Operation Channel". In: The Geopolitical Drug Dispatch, s.8. No. 83, září 1998.
"Nizozemská drogová politika". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.21-26. 2/1998.
"Russia: The Nigerian Networks in Moscow". In: The Geopolitical Drug Dispatch, s.5-6. No. 78, duben 1998.
"Opium (Miloš Vaněček, Miroslav Nožina)". In: Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, s.8-15. 1/1998.
"Drogový problém na Balkáně a tendence ohrožující Českou republiku". In: Informační bulletin Národní protidrogové centrály, s.18-24. 4/1996.
"Czech Republic: Heroin Bursts into the Market". In: The Geopolitical Drug Dispatch, s.6. No. 53, březen 1996.
"Slovakia-Czech Republic: The New Joint Ventures of the Drug Business". The Geopolitical Drug Dispatch, s.4-5. No. 73, listopad 1997.
"Slovakia/Czech Republic. Powder for Fissile Material". In: The Geopolitical Drug Dispatch. No. 61, listopad 1996.
"Zlatý trojúhelník - Počátek 'rajské stezky'". In: Nový Orient, s.19-22 1/1989; s.45-47, 2/1989.

 

PUBLICISTIKA
Přibližně 200 článků publikovaných v novinách a časopisech (drogová problematika, mezinárodní zločin, politický a sociální vývoj v zemích Asie, bývalém Sovětském Svazu a USA.

 

Jiné publikace
Tsunami po vlně zájmu (2009), dokumentární film
Borobudur: pro ČT (2001), dokumentární film
Bulungan: pro ČT (2001), dokumentární film
Kambodžský poutník, pro ČT ve spoluprácí se společností M.G.B. (1999), dokumentární film
Opustit Angkor, pro ČT (1999), dokumentární film
Expedice Rattanakiri, pro ČT (1999), dokumentární film
Hmongové, KF Praha pro ČT (1994), dokumentární film

 

Výzkumné projekty
Řešitel:
2009-2010: "Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky. GA ČR 407/09/1291
2006 - 2007: "Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu". GA ČR
2005 - 2007: "Dějiny Kambodže". ÚMV
2005: "Česko - Kambodžské vztahy". ÚMV - MZV ČR.
2004 - 2005: "Česko - Thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů". ÚMV - MZV ČR.
2002 - 2003: "Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku." MZV ČR.
1999 - současnost: "Crossroads of Crime. The Czech Republic Case" - aktivity skupin mezinárodního organizovaného zločinu na/přes území České republiky. ÚMV.
1991 - současnost: "Česká republika ve světě drog", ÚMV.

Spoluřešitel:
2011: Nový strategický přístup USA k Barmě - implikace pro Evropskou unii a Českou republiku. Výzkumný projekt MZV řešený za spolupráce AMO/ÚMV.
2008 - 2009: Národní plán základního výzkumu I - II, ÚMV Praha.
2006 - 2007: "Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on their capabilities and functioning in the most important entry points for cocaine in Europe". Program AGIS.
2005: "Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and Law-Enforcement Approaches". Projekt EU-AGIS. Koordinátor INHES, Paříž.
2003 - 2004: "Organized Crime in Europe: Conceptions, Patterns and Policies in the European Union and Beyond". Garant projektu: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Tillburg University, Německo.
2003 - 2004: "Whose security?. The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe". Garant: Dept. of Politics, University of Leicester, Velká Británie.
2003 - 2004: "Foreign Policy of the Czech Republic". ÚMV - MZV, Česká republika.
2002 - současnost: "Géopolitique de la criminalité internationale", OGCI - Program Université de Liege
2002 - 2003: "Organised Crime in Europe. Manifestations and Policies in the European Union and Beyond". Max Planck Institute, Freiburg.
2002 - 2003: "EU Governance and the Challenge of Internal Security". University of Leicester.
"Géopolitique des drogues" - výroční zpráva o světové situaci (Observatoire géopolitique des drogues, Paříž).
1999: "Organized Crime in Europe". Hanns Seidel Stiftung.
1998 - 1999: "The Situation of Drugs in Sub - Saharan Africa: Production, Trafficking, Consumption". UNESCO (MOST) - OGD, Paříž.
1998: "Diasporas et réseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe". Observatoire géopolitique des drogues, Paříž.

 

Zdroj:

Ústav mezinárodních vztahů


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Češi v Thajsku

Češi v Thajsku - přehled všech

Češi v Thajsku - nezpracovaná jména

České restaurace v Thajsku

Mezistátní vztahy ČR-Thajsko

Historie zastupitelského úřadu - v Bangkoku a Rangonu