Šebesta Pavel JoachimAntropolog, cestovatel, spisovatel


Profesor Pavel Šebesta patřil k nejvýznamnějším badatelům v dějinách české antropologie. Jeho dlouholeté a neobyčejně bohaté výzkumy mezi středoafrickými Pygmeji a negrity jihovýchodní Asie jsou dodnes zařazovány mezi nejrozsáhlejší a nejúplnější bádání v této oblasti. Svým širokým záběrem zahrnujícím jak problematiku fyzické antropologie a etnografie, tak i sféru lingvistiky a náboženství poskytl základ nezbytný pro všechny další výzkumy.

Ze svých dvou cest po JV Asii 1924-25 a 1938-39 přispěl do dobového tisku také několika články o Siamu.


Životopis


Pavel Šebesta, muž, který zasvětil celý svůj život studiu přírodních národů, se narodil 20.3.1887 a prožil dětství ve Velkých Petrovicích na Hlučínsku (nyní tuto obec však najdeme za hranicí s Polskem jako Pietrowice Wielkie). Po gymnazijních studiích se věnoval nejprve studiu teologie a roku 1911 byl v koleji Sv. Gabriela v Mädlingu u Vídně vysvěcen na kněze. Následně byl vyslán do Mosambiku jako misionář. Do studia jazyků a kultury afrických národů ho zasvětil Wilhelm Schmidt, hlavní představitel tzv. vídeňské etnografické školy kulturních okruhů. V důsledku 1.světové války byl Pavel Šebesta intervenován a pobyt v Portugalsku využil ke studiu archivních materiálů o misiích v jihovýchodní Africe. První asijskou expedici podnikl v létech 1924 - 1925. Na Malajském poloostrově a přilehlých ostrovech studoval negritské skupiny Semangů, Senojů a Jakuďnů. Další cesta vedla 1929-30 mezi středoafrické Pygmeje. V pralesích při řece Ituri v tehdejším Belgickém Kongu žil mezi trpasličími kmeny a k opravdově ucelenému pohledu na tyto přírodní národy výrazně přispěla následná expedice v létech 1934-35. Stal se ve své době nejlepším světovým odborníkem v antropologii i národopisu nejmenších lidí světa. Jeho výzkumy přinesly překvapující poznatky ze života Pygmejů. Šebesta a jeho spolupracovníci vyvrátili rasistické výmysly o méněcennosti trpasličích plemen vycházející ze staré teorie o vlivu degenerace. Prokázal, že jejich drobná postava je výsledkem vlivu prostředí v němž žijí, který ovlivnil dědičné vlastnosti.
Kongo nezůstalo jediným cílem jeho bádání a cest. Během své druhé návštěvy u Semangů (1938-39) podnikl pionýrskou a vědecky cennou výpravu za negrity na Andamanské ostrovy v Indickém oceáně a na Filipíny za kmeny Aëtů. Do Afriky (Konga) se vrací v létech 1949-50 a 1954-55. Obě tyto cesty byly zaměřeny hlavně na výzkum v oblasti jazykové, kulturní a sociální problematiky Pygmejů. Poznatky svých výzkumů zpracoval do obsáhlého deskriptivního a srovnávacího díla o antropologii a etnografii lidských skupin malého vzrůstu v Africe a v Asii a monografické studie o životě, materiální a duchovní kultuře Pygmejů v Africe. Poslední dílo nazvané podle starého africké království "Monomotapa" zůstalo nedokončeno. Profesor páter Pavel Šebesta zemřel 17.9.1967 ve Sv. Gabrielu v Mädlingu u Vídně, kde žil a pracoval většinu života.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Češi v Thajsku

Češi v Thajsku - přehled všech

Češi v Thajsku - nezpracovaná jména

České restaurace v Thajsku

Mezistátní vztahy ČR-Thajsko

Historie zastupitelského úřadu - v Bangkoku a Rangonu