Mezistátní vztahy ČR-Thajsko


Z České republiky do Thajského království


Thajsko je pro naše občany stále exotické, velmi vzdálené a tak trochu tajemné. A v posledních letech velmi přitažlivé. Historií a kulturou země, tradičním pohostinstvím, vynikající kuchyní, půvabnými plážemi i tropickou květenou. Lákavé jsou v neposlední řadě i nákupy orientálních suvenýrů a zvědavost v oblasti sexuálních radovánek.


Počátky styků


Orientální Siam, jak se tehdy tato země nazývala, navštívili v předminulém a začátkem minulého století naši významní cestovatelé - například Vráz, Kořenský, Vojtěch. Mezi první a druhou světovou válkou existovaly mezi Thajskem /Siamem/ a Československem velmi omezené obchodní styky. Po druhé světové válce působila v Thajsku česká afilace Zlin Co., kterou po roce 1968 vystřídal Zlimpex. V sedmdesátých letech, kdy v důsledku mezinárodní politické situace se omezovala obchodní spolupráce s tehdejšími zeměmi socialistického bloku, se nedařilo nalézt vhodné formy pro vzájemné hospodářské styky. Přesto však v rámci podniků zahraničního obchodu pracovalo v Bangkoku několik zástupců, kteří zajišťovali asi polovinu čs. vývozu do Thajska a podíleli se na převážné části dovozu zboží do Československa. Předpoklady pro růst vzájemných styků byly dány podpisem obchodní dohody a posléze i navázáním diplomatických styků v roce 1974.


Po válce


Po první světové válce se výměna diplomatických zástupců neuskutečnila i když polooficiální styky existovaly. Prezident Masaryk a později i prezident Beneš obdrželi nejvyšší státní vyznamenání, které thajská vláda cizincům udělovala - Řád bílého slona. ČSR tehdy zastupovalo v Thajsku francouzské velvyslanectví. Bezprostředně po druhé světové válce nebyly diplomatické styky obnoveny. Vyřizováním konzulární agendy byl pověřen čs. zastupitelský úřad v Rangúnu /Barma-nyní Myanmar/. Po navázání diplomatických styků s Thajským královstvím 15.3.1974 byl čs. velvyslanec v Rangúnu pověřen i zastupováním naší země v Thajsku.


Po revoluci


Velvyslanectví v Bangkoku bylo zřízeno v roce 1990 a v témže roce bylo otevřeno i první velvyslanectví Thajského království v Praze. Začátkem roku 1991 si obě země vyměnily velvyslance a došlo k značnému rozvoji vzájemných kontaktů, především s cílem nalézt co nejefektivnější formy hospodářské spolupráce. Historicky první vzájemné výměny návštěv na nejvyšší úrovni tento oboustranný zájem potvrzovaly. Po téměř stočlenné delegaci vedené předsedou vlády ČSFR Čalfou navštívili Thajsko i tehdejší ministr financí Klaus se zástupci ČNB, předseda České vlády Pithart s osmdesátičlennou delegací složenou ze zástupců obchodních a politických kruhů a novinářů, náčelník generálního štábu ČSA Pezl, předseda parlamentu a někteří další ministři. Thajské království navštívil také prezident České republiky V. Havel s početnou delegací představitelů českého politického, hospodářského a kulturního života.


Thajské návštěvy


Z Thajska přicestovalo do ČSFR a později do České republiky od roku 1990 také několik významných delegací. Vedle hospodářských delegací, několika ministrů a členů thajského parlamentu navštívili naši zemi delegace thajského ministerstva zahraničních věcí a delegace thajské armády vedená jejím velitelem Suchindou, který byl později jmenován předsedou vlády Thajského království.

 

Prahu a Českou republiku navštívily postupně i všechny tři dcery thajského krále: princezna Sirindhorn (1996), princezna Ubol Ratana (1994), pincezna Chulabhorn (2000). Počátkem roku 2002 navštívila desetičlenná thajská parlamentní delegace Prahu a delegace ministra zahraničních věcí ČR Kavana Thajské království.

V posledních letech začíná růst objem obchodní výměny mezi oběma zeměmi a stejně tak se zvyšuje počet čs. turistů navštěvujících Thajsko.

 

Mgr. Karel Stehno
(autor je bývalým velvyslancem Československa v Thajském království a excelentním znalcem této destinace)


Přehled vzájemných návštěv od 1.1.1993


Thajské delegace v ČR


29.08.-02.09.1994 delegace thajského parlamentu vedená jeho předsedou Marutem Bunnagem
13.03.-15.03.1994 "goodwill visit" místopředsedy vlády Supachaie Panitchpakdiho
17.02.-18.02.1996 soukromá návštěva princezny Maha Chakri Sirindhorn
12.11.-15.11.1999 delegace vedená Sophonem Phetsawanem, prvním místopředsedou parlamentu
16.05.-21.05.2000 oficiální návštěva princezny Chulabhorn
14.06.-15.06.2000 delegace vedená náměstkem ministra obchodu Korpojem Asvinvichitem na zasedání smíšené obchodní komise
27.10.-28.10.2002 soukromá návštěva královny Sirikit
06.05 -07.05.2003 oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Surakiarta Sathirathaie

České delegace v Thajsku


27.03.-30.03.1994 delegace PSP ČR vedená p edsedou PSP R Milanem Uhdem
11.02.-14.02.1994 prezident ČR Václav Havel, v delegaci m.j. místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec
26.05.-28.05.1994 ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý se skupinou podnikatelů
10.06.-12.06.1994 náměstek ministra práce a sociálních věcí M. Vaněk
21.11.-23.11.1995 1. náměstek ministra zahraničních věcí A. Vondra (meziministerské konzultace)
27.11.-28.11.1995 náměstek ministra obchodu a průmyslu M. Somol
25.03.-27.03.1996 náměstkyně ministra zahraničních věcí H. Bambasová
23.10.-27.10.1999 předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu M. Žantovský
24.04.-26.04.2000 náměstek ministra zahraničních věcí ČR H. Kmoníček
04.02.-07.02.2002 ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
červen 2004 petiční výbor PSP ČR
04.11.-09.11.2004 náměstek ministra zahraničí ČR P. Kolář

Diplomatické styky


Thajsko uznalo ČR hned po jejím vzniku 1.1.1993 a navázalo s ní diplomatické vztahy. Diplomatické vztahy mezi Thajskem a bývalým Československem na úrovni velvyslanců byly navázány 15.3.1974. Efektivní zastupitelské úřady v Praze a Bangkoku na úrovni velvyslanců byly otevřeny v roce 1990.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Historie zastupitelského úřadu - v Bangkoku a Rangonu

Velvyslanectví ČR v Thajsku - oficiální stránka

Ambasády a víza

Ottuv slovník naučný