Thajsko - parlament


Odlišné a jiné


Pro Čecha je model thajské ústavy a fungování parlamentu a vlády dost nepochopitelný. Je to zmatečná směsice částečné přímé demokracie, tradičních postulátů konstituční monarchie a podivných mechanismů jmenování zástupců elity nebo zájmových skupin do ústavních funkcí.


Historie pokusů o demokracii


Do roku 1932 bylo Thajsko konstituční monarchií s veškerou mocí v rukou krále. Po převratu v tomto roce byla vytvořena první ústava a jmenován první 70 členný parlament. Od té doby byla ústava mnohokrát změněna, měnily se počty volených zástupců a způsob voleb. Ty byly vždy provázeny spoustou podvodů a uplácení. Ohromný zmatek do tohoto procesu navíc vnášely časté vojenské převraty, které vždy zrušily právě používanou ústavu.


Ústava z roku 1997


Zřejmě nejdemokratičtější legislativa, kterou kdy Thajsko mělo byla zakotvena v ústavě, která zřizovala dvoukomorové Národní shromáždění (Rathasapha). To sestávalo ze Senátu (Wuthisapha) - 200 míst; členi byli voleni lidovým hlasováním na čtyři roky a Parlamentu (Sapha Phuthaen Ratsadon) - 500 míst; členi byli volení lidovým hlasováním na čtyři roky.


Převrat a ústava z roku 2007


Po vojenském převratu z 19. září 2006 byl parlament rozpuštěn a nahrazen 242 členným armádou jmenovaným zákonodárným shromážděním. Ústava z roku 1997 byla zrušena a byla vypracována nová, která byla schválena v referendu konaném společně s volbami v roce 2007. Armáda a další zájmové skupiny nepřipustily při vypracování nové ústavy posílení přímé demokracie. Spíše se v mnoha parametrech vrátila do temnoty před rokem 1997.


Národní shromáždění Thajska - současnost


Podle poslední ústavy z roku 2007 má dvě komory: senát a sbor zástupců (obvykle v Čechách nazýváno "parlament"). Celkem má 630 členů, 476 je volených (400 poslanců a 76 senátorů). 154 není voleno přímo, ale jmenováno (80 poslanců a 74 senátorů). Volební období poslanců je 4 roky a senátorů 6 let. Účast ve volbách je povinná!


Senát


Je relativně nepolitický. Celkem má 150 členů. 76 členů je voleno jako přímí zástupci jednotlivých provincií. Zbylých 74 členů je pak vybráno senátním výborem z následujících sektorů: akademického, veřejného, privátního, profesních a jiných. Ti by měli reprezentovat elitu národa...


Parlament


Je zcela ve vleku hrátek politických stran. Celkem má 480 členů. 400 členů je voleno v jednotlivých volebních obvodech. Zbylých 80 je přiděleno podle paritního klíče definovaného ústavou jednotlivým politickým stranám. Každý volič má k dispozici dva hlasy: jeden pro přímou volbu ve volebním okrsku a druhý preferenční pro jednotlivé politické strany.


Vláda a premiér


Parlament ze svých členů volí předsedu vlády. Toho pak oficiálně jmenuje král. Role premiéra v Thajsku je mnohem výraznější než jsme zvyklí z Čech. On v podstate formuje a zásadně ovlivňuje aktuální situaci v zemi.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Vláda

Přehled premiérů

Historie - konstituční monarchie

Historie - současnost

Národní shromáždění - oficiální stránka Parlamentu

Senát - oficiální stránka senátu

Ústava - ústava z roku 2007 (.pdf anglicky)