Thajsko - ekonomika


Asijský tygr nebo rozvojová země?


Úrovní HPD na obyvatele se Thajsko stále ještě řadí mezi méně rozvinuté země. Struktura thajského HDP se však již podobá struktuře vyspělých zemí s výraznou převahou služeb (50% HDP) a průmyslu (34% HDP). O rozvojovém charakteru thajské ekonomiky však svědčí stále ještě neúměrně vysoký podíl zaměstnanosti obyvatel v zemědělském sektoru. Přestože se zemědělství podílí jen 13,3% na tvorbě HDP váže na sebe téměř 41% thajské pracovní síly. K rychlému rozvoji thajské ekonomiky v posledních dvaceti letech přispěl zejména rychlý rozvoj průmyslu orientovaného na export. Exportní základna se postupem času rozšířila z textilních a oděvních odvětví na výrobu automobilů, počítačů, elektroniky a dalších odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Do krize v roce 1997 Thajsko patřilo mezi tzv. asijské tygry a až do celosvětové ekonomické krize v roce 2008 byla tempa růstu v posledních letech opět velmi vysoká.

 

Pro srovnání jsou ve druhém sloupci uvedené údaje platné pro Českou republikou. Pokud není uvedeno jinak jsou údaje za rok 2011 (zdroj CIA).


Ekonomika

Thajsko

Česká republika

HDP (přírůstek) 7,8 % 1,8 %
HDP (na obyvatele) 9.700,- USD 25.900,- USD
HDP podle sektorů:    
 - zemědělství 13,3 %   2,2 %
 - průmysl 34,0 % 38,7 %
 - služby 52,7 % 59,0 %
Pracovní síla celkem 39,62 milionu 5,26 milionu
 - z toho v zemědělství   40,7 %   3,1 %
 - z toho v průmyslu 13,2 % 38,6 %
 - z toho ve službách 46,1 % 58,3 %
Inflace   3,8 %   1,9 %
Nezaměstnanost   0,7 %   8,5 %
Zahraniční dluh 115,6 miliard USD 101,6 miliard USD

Rychlý růst životní úrovně


Rychlý růst průmyslu a příjmů obyvatelstva rovněž prudce zvýšil životní úroveň velké části obyvatel a přispěl k vytvoření solidní domácí spotřebitelské základny, což napomohlo k dalšímu rozvoji sektoru služeb (především distribuce a prodeje zboží).


Orientace na export


Nicméně Thajsko nadále zůstává ekonomikou primárně orientovanou na export. Zatímco ještě před deseti lety thajsko vyváželo především textil a zemědělské výrobky dnes patří k významným exportérům automobilů a jejich dílů (největší světový exportér pick-upů), počítačové techniky a spotřební elektroniky. Thajsko je také největším světovým exportérem rýže. Významnou pozici rovněž zaujímá v mezinárodním obchodě s rybími produkty, krevetami a kuřaty. Thajsko i nadále zůstává světovou velmocí v oblasti cestovního ruchu a v roce 2011 do Thajska přijelo rekordních cca 20 mil. zahraničních turistů.


Průmysl


K nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v Thajsku patří: textilní a oděvní průmysl, potravinářský a konzervárenský průmysl, elektronický a elektrotechnický průmysl včetně IT, automobilový průmysl, petrochemický průmysl, výroba stavebních hmot, šperkařský průmysl.

Průmyslový sektor vykázoval již od konce roku 2008 příznaky globální ekonomické recese, která byla navíc doprovázena vnitropolitickými nepokoji. Světová krize se dotkla především zpracovatelského průmyslu, který nakonec zaznamenal celoroční propad o více než 6 %, zatímco v hutnictví činil roční pokles pouze 1 %, což znamená za rok 2009 celkový pokles průmyslové produkce o 2,7 %. Ekonomický vývoj na začátku letošního roku byl zejména s ohledem na odeznění krizového vývoje globální ekonomiky pozitivní a průmyslová výroba vzrostla o téměř 9 %. Také ukazatel míry využití průmyslových kapacit vzrostl z 56,1%v r. 2009 na 63,3 % v roce 2010.

K úspěšným odvětvím orientovaným spíše na domácí poptávku patřila výroba železa a oceli, výroba motocyklů, výroba cementu a stavebních materiálů. Z exportně orientovaných odvětví se v minulém roce nejvíce dařilo elektronickému průmyslu, výrobcům dopravních vozidel a gumárenskému průmyslu.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Zemědělství - charakteristika odvětví

Souhrnná teritoriální informace - rozsáhlý materiál MZV o Thajsku (pdf)