Thajsko - zemědělství


40% pracujících na polích


Přestože podíl zemědělské výroby na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) Thajského království v posledních letech stále klesá a v současnosti činí kolem 12,4 % (stránky CIA uvádějí 10,4 %), význam zemědělství v ekonomice země zůstává velký. Je to především z důvodu vysoké zaměstnanosti v primární zemědělské výrobě (včetně lesnictví), kde v současné době pracuje téměř 42 % práceschopné populace. Zemědělství je zejména rozhodujícím zdrojem pracovních příležitostí na venkově, kde žije převážná část obyvatel. Export zemědělských produktů (včetně ryb) se v r. 2010 podílel více než 10 % na celkovém exportu země.


Pěstované komodity


Plocha využívané zemědělské půdy Thajska je asi 3.3 mil.ha. K hlavním pěstovaným plodinám patří obiloviny (rýže, kukuřice, proso), škrobnaté plodiny (maniok, yamy), olejniny (arašídy, soja, palma olejná, kokosovník, sezam), technické plodiny (kaučukovník), textilní rostliny (bavlník, kapok, kenaf), ovoce a zelenina (mangovník, durian, banánovník, liči, ledvinovník - kešu, ananas, česnek, cibule a čili). Významná je rovněž produkce orchidejí, kde Thajsko patří ke světové špičce. Nejvýznamnějšími druhy chovaných hospodářských zvířat jsou hovězí dobytek, buvoli, prasata a drůbež (slepice, kachny). Velmi významným odvětvím je i chov vodních živočichů, především krevet a ryb. Podle posledních statistik je v Thajsku chováno téměř 3 mil. kusů buvolů, 6.8 mil. kusů skotu, 12 mil. kusů prasat, více než 970 mil. kuřat a 22 mil. kachen. Nejdůležitějšími vývozními zemědělskými produkty jsou ryby a krevety, kaučuk, rýže, živočišné produkty a dřevo.


Lesk a bída zemědělství


Základními výrobními jednotkami thajského zemědělství jsou drobné (většinou rodinné) farmy, jejichž majitelé se sdružují do různých typů družstev. Přestože se životní podmínky rolníků-farmářů v posledních letech zřetelně zlepšily, jejich reálné příjmy (tak jako i v jiných zemích) jsou stále relativně nízké a hluboko pod průměrem celé populace. Z toho samozřejmě pramení řada potíží a venkovské obyvatelstvo tak představuje, vzhledem ke své početnosti, největší potenciální zdroj sociálních problémů v zemi. Nejvážnějším aktuálním problémem thajského zemědělství je velká zadluženost převážné většiny farmářů (cca 3 mil. domácností), jejíž úhrn dosahuje více než 225 mld. bahtů (přes 7 mld. USD). Dalším vážným problémem je převažující monokulturní hospodaření, které zmenšuje jak výnosy, tak i přirozenou odolnost plodin vůči nemocem a škůdcům.


Podpora státu


Pomoc ze strany státu dostává thajské zemědělství v různých formách. Především pro potřeby drobných rolníků a zemědělských družstev byla zřízena Banka pro zemědělství a zemědělská družstva (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives), která je pro tento sektor hlavním zdrojem převážně zvýhodněných úvěrů. Export zemědělských produktů je podporován v rámci obecné proexportní politiky realizované prostřednictvím Ministerstva obchodu a oddělení podpory vývozu (Department of Export Promotion). Ministerstvo zemědělství a zemědělských družstev (Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives) podporuje zemědělce formou nejrůznějších zvýhodněných programů zavádění nových, výnosnějších plodinových odrůd a výkonnějších plemen hospodářských zvířat, nákupu hnojiv, ochranných prostředků atd. Podpory se thajskému zemědělství dostává i ze strany některých mezinárodních institucí. K nejvýznamnějším patří tzv. Agricultural Sector Programme Loan Scheme v hodnotě 600 mil. USD, na němž se podílí Asijská rozvojová banka a Japonská banka pro mezinárodní spolupráci. Zdroje z tohoto fondu jsou využívány především na projekty zavlažování, biotechnologického výzkumu, zlepšování kvality zemědělské produkce a ochrany lesů.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Ekonomika

Souhrnná teritoriální informace - rozsáhlý materiál MZV o Thajsku (pdf)