Thajsko - daně


Struktura příjmů thajské státní pokladny je v porovnání s Českou republikou jiná. V Thajsku stále velký podíl příjmů státu tvoří příjmy ze státních podniků. Život v Thajsku je z hlediska daní levnější než v České republice či na Slovensku. Pojďme se tedy podívat na ty nejpodstatnější daně, které thajský stát vybírá.


Daň z příjmu - fyzické osoby


Daň z příjmů fyzických osob je v Thajsku progresivní a začíná na 5%. Platy do 150.000 THB ročně jsou od daně z příjmů osvobozeny. Což znamená, že Thajci, kteří si vydělají 12.500 THB měsíčně, žádnou daň z příjmu neplatí. Od 1.1.2013 jsou schváleny nové sazby daně z příjmu následovně.


Sazba daně Platí pro pásmo výdělku
5% 150.001 - 300.000 THB
10% 300.001 - 500.000 THB
15% 500.001 - 750.000 THB
20% 750.001 - 1.000.000 THB
25% 1.000.001 - 2.000.000 THB
30% 2.000.001 - 4.000.000 THB
35% nad 4.000.000 THB

Daň z příjmu - firmy


Daň z příjmů pro firmy je stanovená rovnou daní a činní 20% s platností od 1.1.2013. Pro malé firmy s registrovaným základním kapitálem do 5 milionů THB, které vykáží čistý zisk před zdaněním do výše 1 milionu THB, je v platnosti snížená sazba daně z příjmů ve výši 15%.


Daň z přidané hodnoty - DPH


Povinnost stát se plátcem DPH má každá fyzická či právnická osoba, poskytující zboží nebo služby, jejíž roční obrat přesáhne částku 1,8 milionu THB. Plátcem DPH nemusí být fyzická či právnická osoba, která nabízí zboží nebo služby v odvětví, které podléhá Zvláštní obchodní dani (SBT). V takovém případě se místo DPH vybírá SBT. Sazba daně z přidané hodnoty je v Thajsku jednotná a činní 7%. Od DPH jsou osvobozeny některé činnosti jako např. dovoz a prodej novin, časopisů a knih, dovoz a prodej nezpracovaných zemědělských produktů včetně hnojiv, pesticidů a krmiv pro zvířata, národní a mezinárodní silniční doprava, zdravotní péče a služby, školství a vzdělávací služby. Dále se v Thajsku uplatňuje tzv. nulová sazba DPH na všechny vývozy, služby či obchodní transakce placené v Thajsku a uskutečněné mimo Thajsko a dalších několik zvlášť specifikovaných činností.


Zvláštní obchodní daň - SBT


Zvláštní obchodní dani SBT (Special Bussines Tax) podléhají fyzické a právnické osoby podnikající v těchto oblastech:

- bankovnictví - SBT 3%
- finanční služby a cenné papíry - SBT 3%
- životní pojištění - SBT 2,5%
- služby zastavárny - SBT 3%
- služby podobné komerčním bankám, které se týkají poskytování úvěrů, záruk, směnárenské činnosti a zasílání a převody peněz - SBT 3%
- obchodní prodej nemovitostí (realitní kancelář) - SBT 0,1%
- obchod s cennými papíry - SBT 0,1%
- jakýkoliv jiný obchod či služby uvedený v královském výnosu

Nad rámec SBT je dále uplatněna místní daň ve výši 10%.

Sociální pojištění v Thajsku vybírá Úřad sociálního zabezpečení (čti sámnak ngán prakán sang khom) -Social Security Office. A ostatní daně pak vybírá Daňový úřad - (čti gorom sapákon) -The Revenue Department.

Mezi Českou republikou a Thajskem je podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu.


Autor: Pavel Bergman Thajský Ráj


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Thajský Ráj - Blog o životě v Thajsku