Thajsko - školství


Systém


Thajský školský systém se v mnohém liší od systému, na který jsme zvyklí u nás. Dítě začíná povinnou školní docházku ve věku sedmi let. Povinných je 9 let.

Systém se dělí do tří stupňů:

1. základní I.stupeň

2. základní II.stupeň

3. univerzitní

 

Základní vzdělání má podobně jako u nás dva stupně. První stupeň zahrnuje 1.- 6. ročník, druhý stupeň pak 7. - 9. ročník. Po absolvování povinné devítileté docházky může dítě pokračovat v 10. - 12. ročníku, který je obdobou naší střední školy. Tento druhý stupeň má různá zaměření. Po jeho absolvování je dítě připraveno buď na výkon budoucího zaměstnání nebo na studium na univerzitě. Základní i střední školy jsou v Thajsku jak soukromé tak státní.

Výuka ve státních a středních školách je zdarma. Rodiče jsou zodpovědní za to, aby děti měly učebnice, uniformy, školní pomůcky a podobně. Tzn. že je musí koupit a zaplatit.

 

Školní rok začíná v polovině května a končí v polovině března následujícího roku, je rozdělen na dva semestry.


Známky:


Známkování v Thajsku je ve stupních podle procentuální úspěšnosti u zkoušek a písemných prací:

4,00 -        za 80 - 100%
3,00 - 3,90 za 70 -   79%
2,00 - 2,90 za 60 -   69%
1,00 - 1,90 za 50 -   59%
0,00 - 0,90 za   0 -   49 %


Děti skládají zkoušky dvakrát ročně, vždy na konci každého pololetí. Druhá zkouška je závěrečná a na jejím základě postupují děti do vyšších ročníků.


Mateřské školky


Zvláštní roli v thajském školním systému hrají mateřské školky, které jsou převážně soukromé. Děti je navštěvují mezi třetím a šestým rokem věku. Hlavním rozdílem oproti školkám, na které jsme zvyklí u nás v ČR, je fakt, že si v nich děti pouze nehrají, ale také se učí základům čtení a psaní. Děti,jejichž rodiče nemají dostatek peněz na to, aby dětem školku zaplatili, jsou pak často po nástupu do první třídy znevýhodněny oproti dětem, které jí prošly. Důležitou funkcí školky je i to, že děti se pomalou a nenásilnou formou začínají učit určitému řádu, odpovědnosti a vztahu ke vzdělání.


Uniformy


Thajskou zajímavostí jsou povinné školní uniformy. Ať už se jedná o státní nebo soukromou školu, všichni studenti musí nosit stejnokroj. Ani univerzity se pravidlu nevyhnuly. Žáky prvního a druhého stupně poznáte podle kraťasů v tmavě modré, černé nebo khaki barvě a bílého trička nebo košile s límečkem. Boty mají barvu hnědou. Žákyně nosí černou nebo tmavě modrou sukni ke kolenům, bílou halenku a vázanku okolo krku. Nohy zakrývají bílé podkolenky a černé sandálky. Na blůzce nebo tričku je vyšito jméno a číslo studenta a název jeho školy. Mateřské školky se odlišují červenou barvou. Sukně a kraťasy dětí jsou laděné do červených odstínů. Návštěvníka neseznámeného s kulturními skutečnostmi zpočátku šokuje odění učitelů a zaměstnanců škol, jejichž komplet odpovídá spíše složkám thajské armády.


Skauting


Skauting je pevnou součástí školních osnov. Jeden den v týdnu je celý věnovaný skautingu a žáci i učitelé přichází v skautských uniformách.

Tradici skautingu zavedl král Ráma VI., který byl vzdělán v Anglii.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Thajský vzdělávací systém (pdf)