Thajsko - sociální a důchodový systém


V Thajsku existují dva sociální či důchodové systémy:


1) Důchodový systém pro státní zaměstnance


Státní penzijní fond - Government Pension Fund byl založen v roce 1997, kdy tak byl reformován dosavadní důchodový systém pro státní zaměstnance, který byl v Thajsku zaveden v roce 1902 Králem Rámou V. Tento důchodový systém se týká cca 1,2 milionu státních zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do 12-ti kategorií.

- civilní státní úředníci
- státní zaměstnanci soudů
- úředníci státních univerzit
- veřejní žalobci a státní zástupci
- státní učitelé
- zaměstnanci parlamentu
- zaměstnanci policie
- zaměstnanci vojska
- zaměstnanci Ústavního soudu
- administrativní soudní úředníci
- zaměstnanci Protikorupčního úřadu
- generální auditoři

Tito státní zaměstnanci platí do důchodového fondu 3-15% z měsíčního platu s tím, že povinná jsou 3% a dalších 1-12% je dobrovolná a zcela na rozhodnutí zaměstnance. Stát jako zaměstnavatel k tomu do fondu přispívá dalšími 5-ti procenty. Každý zaměstnanec má u fondu svůj vlastní účet, kam jsou částky připisovány a penzijní fond svěřené prostředky investuje a zhodnocuje. Při odchodu státního zaměstnance ze služeb státu je mu pak penze vyplacena ve dvou fázích. První jako částka odchodného a druhá jako penze.


2) Sociální pojištění zaměstnanců


Sociální pojištění je povinen platit každý zaměstnanec, který pracuje v podniku zaměstnávajícím více než 10 zaměstnanců, což zahrnuje cca 9,5 milionu pracujících. V praxi platí zaměstnanec 5% z platu a zaměstnavatel dalších 5%. Sociální pojištění spravuje Úřad sociálního zabezpečení - (čti sámnak ngán prakán sang khom) -Social Security Office. Královský výnos o sociálním pojištění říká, že thajský zaměstnanec platící si sociální pojištění má nárok na sociální podporu od státu pro tyto případy:

- kompenzace v případě stáří
- kompenzace v případě nezaměstnanosti
- příspěvek na dítě
- kompenzace v případě smrti
- kompenzace v případě úrazu nebo nemoci
- kompenzace v případě invalidity
- kompenzace v případě těhotenství

Tyto kompenzace mají své specifické podmínky, které musí zaměstnanec splnit a v případě nároku si o každou musí zaměstnanec zvlášť osobně požádat s příslušnou hromadou dokladů, jak již to již v Thajsku bývá. Jen ve zkratce si řekněme jak vysoké jednotlivé kompenzace jsou v případě splnění všech nutných podmínek:

- kompenzace v případě stáří - 15% z průměrného platu za posledních 60 měsíců
- kompenzace v případě nezaměstnanosti - 50% platu po dobu 6-ti měsíců, ne však více než 15.000 THB
- příspěvek na dítě - 350 THB měsíčně na 1 dítě do 6ti let věku, maximálně však na 2 děti
- kompenzace v případě smrti - příspěvek na pohřeb 30.000 THB + pro pojištěné 3 - 10 let asistenční příspěvek 1,5 násobku měsíčního průměrného platu nebo pro pojištěné nad 10 let asistenční příspěvek 5-ti násobku měsíčního platu
- kompenzace v případě úrazu nebo nemoci - úhradu zdravotní péče ve stanovených limitech buď ve schválené nemocnici dle pacientova výběru a nebo v nejbližší nemocnici v naléhavých případech.
- kompenzace v případě invalidity - náklady na lékařské ošetření nepřekračující částku 2.000 THB měsíčně + doživotní invalidní důchod ve výši 50% průměrného měsíčního platu v případě ztráty zaměstnání.
- kompenzace v případě těhotenství - 12.000 THB na úhradu nákladů za porod

Zákon o sociálním pojištění a královský výnos dále upravuje kompenzace za pracovní úrazy.


Sociální pojištění se nevztahuje na zaměstnance zaměstnané u zaměstnavatelů, kteří mají 10 a méně zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů, což je však většina všech pracujících v Thajsku.

Z toho tedy vyplývá, že oba systémy důchodu a sociálních příspěvků pokrývají spíše minoritní část obyvatelstva Thajska a většina obyvatel (cca 60% pracujících) podmínky důchodu či sociálního pojištění nesplňuje, což odpovídá na otázku, proč v Thajsku většina lidí odpoví, že tu žádné důchody nejsou.


Autor: Pavel Bergman Thajský Ráj


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Thajský Ráj - Blog o životě v Thajsku