Thajsko - zdravotnictví


Zdravotní pojištění a zdravotní péče v Thajsku


Byť má oficiálně 99,5% obyvatel Thajska přístup k bezplatné zdravotní péči, není to tak jasné a jednoduché jako například v České republice a v Evropě vůbec, kde má každý občan zdravotní pojištění a díky němu pak nárok na zdravotní péči zdarma v podstatě kdekoliv a to na poměrně vysoké úrovni kvality včetně dobré úrovně tzv. "hotelových služeb" státních nemocnic. Většina bezplatné péče je v Thajsku poskytnuta rozsáhlou sítí 1.002 státních nemocnic a dalších 9.765 menších zdravotnických zařízení. Vedle těchto státních nemocnic v Thajsku působí síť 316 soukromých nemocnic, z nichž některé jsou také zapojeni do programu bezplatné péče. Většina státních nemocnic je spravována Ministerstvem zdravotnictví - Ministry of Public Health. Některé státní nemocnice, které nejsou přímo podřízené Ministerstvu zdravotnictví, pak spravují další státní organizace, královské nadace, regionální a dobročinné spolky jako je armáda, královská rodina, univerzity, místní samosprávy a Červený Kříž. Za regulaci a udělování licencí soukromým nemocnicím zodpovídá Divize zdravotní registrace - Medical Registration Division pod Ministerstvem zdravotnictví.


Tři kategorie státních nemocnic řízená Ministerstvem zdravotnictví:


1) Regionální nemocnice

jsou umístěny v provinčních centrech a mají kapacitu minimálně 500 a více lůžek a mají rozsáhlý aparát specialistů.


2) Všeobecné nemocnice

jsou umístěné v hlavních provinčních městech a hlavních okresních městech a mají kapacitu od 200 do 500 lůžek.


3) Komunitní nemocnice

jsou umístěné na obvodní úrovni a jsou rozdělené podle velikosti:
Velké komunitní nemocnice mají kapacitu 90 - 150 lůžek
Střední komunitní nemocnice s kapacitou 60 lůžek
Malé komunitní nemocnice s kapacitou 10 - 30 lůžek

Vedle těchto ministerských státních nemocnic působí téměř v každém provinčním městě univerzitní nemocnice, které jsou většinou na velmi dobré úrovni co se vybavení a specialistů týče a další specializované nemocnice jako jsou například vojenské nemocnice, královské nemocnice atd. Vzniká tak situace kdy ve velkých provinčních městech vedle sebe působí klidně 5 - 10 různých státních a soukromých nemocnic stávajících z regionální, všeobecné, komunitní, univerzitní, vojenské a dalších nemocnic. Samotné provincie jsou velmi dobře pokryty. Například v provinci i Khon Kaen je celkem 31 nemocnic, v Nakhon Pathom je 31 nemocnic, v Surat Thani 31 nemocnic, v Bangkoku je 137 nemocnic atd. Přesný seznam všech nemocnic najdete zde.


3 různé programy zdravotní péče pro Thajce:


1) Zaměstnanecký program pro státní zaměstnance


Tento program se týká zhruba 5 milionu Thajských občanů, kteří spadají do kategorie státní zaměstnanec a jejich rodina. Tento program poskytuje státním zaměstnancům a jejich rodinám zdravotní péči zcela zdarma ve všech státních a některých soukromých nemocnicích. I to je důvodem, proč je práce ve státních službách velmi lukrativním a žádaným zaměstnáním.


2) Sociální pojištění pro zaměstnance SSF - Social Security Fund


Zdravotní péče hrazená ze sociálního pojištění, se týká jen zaměstnanců, kteří pracují v podniku, který zaměstnává více než 10 zaměstnanců. Což se v Thajsku týká cca 9,5 milionu lidí. Sociální pojištění za které zaměstnanci platí, tak garantuje přístup ke zdravotní péči zdarma ve všech státních nemocnicích dle jejich výběru a některých soukromých nemocnicích. Pojištění má však své limity a nepokrývá vše.


3) Všeobecné schéma pokrytí zdravotní péče - Universal Health Care Scheme


Universal Health Care Scheme, které je také známo pod pracovním názvem 30-ti Báhtové zdravotnictví, pokrývá skupina zhruba 48 milionů obyvatel Thajska. Tento systém byl zaveden v roce 2002 za vlády kontroverzního expremiéra Thaksina Shinawatry (Thaksin Šinawat). K tomuto státnímu programu dostupnosti zdravotní péče se může přihlásit Thajský občan za částku 2.545,50 THB ročně (vyjímky jsou u státních zaměstnanců a senátorů), za což má nárok na zdravotní péči zdarma pouze ve státním zařízení v místě svého trvalého bydliště. Za poskytnutou zdravotní péči je povinen zaplatit regulační poplatek ve výši 30 THB. Po přihlášení do programu je občanovi vystavena zlatá karta.

 

Vedle výše uvedených tří systémů zajištění zdravotní péče zdarma v Thajsku působí řada dalších charitativních organizací i vládních agentur, které se snaží zdravotní péči přiblížit těm, kteří mají problém s občanstvím a nebo z jakýchkoliv důvodů nespadají do hlavních třech kategorií.


Soukromé komerční zdravotní pojištění


Bohatí Thajci a cizinci žijící v Thajsku si většinou platí soukromé komerční zdravotní pojištění, které jim pak hradí zdravotní péči v rámci pojistného plánu v soukromých nemocnicích. S tímto způsobem je však hlavní problém ten, že nejdříve se člověk musí podrobit kompletnímu lékařskému vyšetření a pojištění se nevztahuje na zdravotní komplikace, ošetření či zákroky související se zdravotním stavem před pojištěním. Znamená to tedy, že pokud před pojištěním již člověk trpěl například diabetes, vlastní léčba diabetes a všechny s tím spojené zdravotní problémy (kterých může být v tomto případě celá řada), nejsou pojistkou kryty.


Zdravotní služby pro cizince


Cizinci v Thajsku mohou využít zdravotní služby jak státních tak soukromých nemocnic. Musí však počítat s tím, že všechny služby, léky a zákroky si musí zaplatit. Pokud má cizinec sjednané pojištění ať už pojištění cestovních výloh a nebo soukromé zdravotní pojištění v Thajsku, může počítat s tím, že mu náklady pojišťovna uhradí. Státní nemocnice jsou mnohem levnější než soukromé nemocnice. Rozdíl mezi státními a soukromými nemocnicemi je především v prostředí a hotelových službách. Státní nemocnice mají většinou veškeré potřebné přístrojové vybavení i dobrý lékařský i zdravotní personál, nicméně prostředí nemocnic a pokojové vybavení je velmi základní a pokud si pacient nepřiplatí za soukromý nadstandartní pokoj, je pak umístěn na oddělení, které je v podstatě jedním obrovským pokojem, kde leží vedle sebe všichni pacienti bez jakéhokoliv soukromí. Navíc Thajské rodiny se o své členy starají, takže okolo lůžka pacienta jsou neustále rodinní příslušníci, kteří tam i spí (třeba na zemi pod postelí). Soukromé nemocnice jsou v Thajsku na špičkové světové úrovni jak v prostředí, kvalitě vybavení pokojů a budov, vybavení medicínskými přístroji a diagnostickou technikou, tak i kvalitou lékařů a zdravotnického personálu. Soukromé nemocnice se v Thajsku podobají luxusním moderním hotelům s velmi příjemným a kvalifikovaným presonálem, kde se člověk ani necítí jako v nemocnici. I proto se každým rokem do Thajska jezdí léčit více a více zahraničních pacientů a z Thajska se tak stává velmoc zdravotní turistiky


Autor: Pavel Bergman Thajský Ráj


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Seznam státních a soukromých nemocnic v Thajsku

Thajský Ráj - Blog o životě v Thajsku