Život v Thajsku


Zdravotnictví


Byť má oficiálně 99,5% obyvatel Thajska přístup k bezplatné zdravotní péči, není to tak jasné a jednoduché jako například v České republice a v Evropě vůbec, kde má každý občan zdravotní pojištění a díky němu pak nárok na zdravotní péči zdarma v podstatě kdekoliv a to na poměrně vysoké úrovni kvality včetně dobré úrovně tzv. "hotelových služeb" státních nemocnic. Většina bezplatné péče je v Thajsku poskytnuta rozsáhlou sítí 1.002 státních nemocnic a dalších 9.765 menších zdravotnických zařízení.

Pokračování...


Sociální a důchodový systém


V Thajsku existují dva sociální či důchodové systémy:

1) Důchodový systém pro státní zaměstnance
2) Sociální pojištění zaměstnanců

Pokračování...


Školství


Thajský školský systém se v mnohém liší od systému, na který jsme zvyklí u nás. Dítě začíná povinnou školní docházku ve věku sedmi let. Povinných je 9 let.

Systém se dělí do tří stupňů:

1. základní I.stupeň

2. základní II.stupeň

3. univerzitní

Pokračování ...


Daně


Struktura příjmů thajské státní pokladny je v porovnání s Českou republikou jiná. V Thajsku stále velký podíl příjmů státu tvoří příjmy ze státních podniků. Život v Thajsku je z hlediska daní levnější než v České republice či na Slovensku. Pojďme se tedy podívat na ty nejpodstatnější daně, které thajský stát vybírá.

Pokračování...


Svatba


Tradiční svatba v Thajsku je rituální obřad, velkého společenského významu, který na druhou stranu zcela postrádá úřední platnost. Ta zase nikterak nezajímá všechny zúčastněné, a pokud je to nezbytné, oficiální stránka věci proběhne na příslušném úřadu zcela civilně a není výjimkou, že oddávající je zároveň svědkem.

Pokračování ...


Pohřeb


Pohřeb je v Thajsku paradoxně jednou z nejvýznamnějších životních událostí, kterou zcela formuje a ovlivňuje náboženství, tedy buddhismus. Jedním ze základů buddhismu je chápání existence jako utrpení od narození až po okamžik smrti, kdy ve smrti je toto nejvíce zřejmé.

Pokračování ...


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Thajský Ráj - Blog o životě v Thajsku

Co je to vlastně za tvora ten farang?

Thajské pověry

Chování, zvyky