4011 - Vietnam z jihu na sever


 

Poznávací zájezd

Místo:

 

 

Vietnam - Ho Chi Minh City, Hue, Hoi An, Hanoi, Ha Long

 

Délka: 10 dnů /9 nocí
Cena od:

Program:

Zobrazit trasu na Google maps  

Odlet dle Vaší letenky (není součástí ceny).


Praha (Vídeň, Mnichov) - Ho Chi Minh City

1. den : Ho Chi Min City, přílet

(-,-,V)


Přílet letem .. v ... Transfer do hotelu. Odpočinek, volno. Doporučujeme návštěvu tržnice Ben Thanh Market. Přenocování v Ho Chi Minh City.


2. den : Ho Chi Minh City, tunely Cu Chi, prohlídka města

(S,O,V)


Snídaně. Odjezd směrem na západ a návštěva známých tunelů Cu Chi připomínajících americko vietnamskou válku. Složitý podzemní systém byl vybudovaný partyzány během dlouhého boje za osvobození. Po cestě uvidíte život na venkově, pěstování rýže, kešu oříšků a výrobu rýžového papíru. Návrat do Ho Chi Minh City a odpoledne polodenní prohlídka města. Uvidíte Reunification Palace (Prezidentský palác), katedrálu Notre Dame, Old Saigon Post Office, chrám Thien Hau a tržnici Binh Tay Market v živém čínském městě. Přenocování v Ho Chi Minh City.


3. den : Ho Chi Minh City, Vinh Long, delta Mekongu

(S,O,V)


Snídaně. Odjezd směrem na jih do Vinh Long, po cestě zastávka u visutého mostu My Thuan. Příjezd do Vinh Long. Výlet lodí po řece Mekong. Uvidíte tradiční život a práci v nekonečných ramenech delty Mekongu. Návštěva plovoucího trhu Cai Be s čilým obchodním ruchem vesničanů z této jižní oblasti. Pokračování úzkým kanálem k ostrůvku An Binh. Návštěva keramické dílny, ukázka výroby kokosových cukrovinek a obchodu s rýží. Ochutnávka ovoce a alkoholu z medu za zvuku domorodé hudby. Návštěva zahrady bonsají a zahrady Tam Ho. Návrat zpět do Ho Chi Minh City. Přenocování v Ho Chi Minh City.


4. den : Ho Chi Minh City, Hue

(S,O,V)


Snídaně. Ranní let do Hue, bývalého hlavního města Vietnamu z dob císařství. Tranfer do hotelu. Návštěva císařské Citadely, ze které vládla dynastie Nguyen mezi roky 1802 až 1945. Pokračování návštěvou rozsáhlých císařských hrobek Khai Dinh a Tu Duc. Zastávka v rodinných dílnách, kde se vyrábí tradiční vietnamské konické klobouky a barevné kadidlo. Večer se můžete potěšit poslechem lidových písní na březích Voňavé řeky. Přenocování v Hue.


5. den : Hue, Danang, Hoi An

(S,O,V)


Snídaně. Ranní projížďka lodí po Voňavé řece a návštěva nejznámějšího náboženského místa v Hue - pagody Thien Mu. Transfer do Danang. Malebná cesta vede fotogenickou krajinou rybářských vesnic v Lang Co a poté strmě stoupá k Hai Van Pass (Průsmyk moře mraků), který se podjede novým tunelem. Po příjezdu do Danang, návštěva Cham Museum s největší sbírkou artefaktů Chamské kultury na světě. Po cestě do Hoi An, zastávka a prohlídka Marble Mountain (Mramorových hor), neuvěřitelného přírodního seskupení hor, místa zapsaného jako národní dědictví. Příjezd do Hoi An, který byl v 17. a 18. století největším asijským obchodním přístavem. Přenocování v Hoi An.


6. den : Hoi An, My Son

(S,O,V)


Snídaně. Ranní pěší prohlídka historického centra, návštěva obchodních (spolkových) domů, 400 let starého japonského krytého mostu, starobylé pagody, barvitý přístavní trh. Hoi An je jedno z nejpůvabnějších městeček ve Vietnamu. Má perfektně zrekonstruované historické jádro kolem řeky pod patronací UNESCO s nesčetnými restauracemi a obchůdky. Projížďka lodí po řece Thu. Oběd v místní restauraci.
Odpoledne odjezd do 55 km vzdáleného My Son - bývalého náboženského centra Chamské říše (od 4.do 13.stol.). Velmi nadneseně se mu přezdívá Vietnamský Angkor. Většina původních staveb zapsaných na seznamu UNESCO byla totiž zničena při americkém bombardování v roce 1969.
Večeře a přenocování v Hoi An.


7. den : Hoi An, Danang, Hanoi

(S,O,V)


Snídaně. Transfer do Danang a odlet do Hanoi, hlavního města Vietnamu. Transfer do hotelu. Hanoi je vyjímečné město s bulváry lemovanými stromy, francouzskou koloniální architekturou, starobylými chrámy a pagodami a krásným jezerem. Dvouhodinová projížďka na šlapacích rikšách historickým Starým městem (Old Quarter) s 36 ulicemi pojmenovanými podle jednotlivých druhů zboží se kterými se tu kdysi obchodovalo. Večer návštěva divadla vodních loutek. Přenocování v Hanoi.


8. den : Hanoi, Bac Ninh, Ha Long

(S,O,V)


Snídaně. Ranní prohlídka města, návštěva Ho Chi Minh Mausoleum, Ho Chi Minh's House-on-Stilts, One-Pillar Pagoda a Temple of Literature.
Odpoledne opustíme Hanoi a odjedeme do Bac Ninh, kolébky tradiční vietnamské hudby a divadla. Po příjezdu návštěva obchodního (spolkového) domu Dinh Bang Communal House a Do Temple. Na cestu do zálivu Ha Long Bay zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO nás vyprovodí tradiční lidové písně. Přenocování v Halong.


9. den : Ha Long, Hanoi

(S,O,V)


Snídaně. Pěti hodinová projížďka lodí po mezi nesčetnými ostrůvky v zálivu. Návštěva krápníkové jeskyně Thien Cung (jeskyně nebeského paláce) a jeskyně Dau Go cave (jeskyně dřevěných kůlů), kde v roce 1288 slavný vietnamský generál Tran Hung Dao ukryl stovky kůlů které použil při obraně před vpádem Mongul armády. Oběd z mořských plodů na palubě lodi. Transfer zpět do Hanoi, zastávka v tradičních manufakturách s možností nákupů. Přenocování v Hanoi.


10. den : Hanoi, odlet

(S,-,-)


Snídaně. V ... transfer na letiště. V .. odlet letem ...


Cena v USD na osobu (cena se může změnit podle aktuálního kurzu USD)

Počet osob
2
4
6
8
10
12
14
16
Lokální průvodce
1 844
1 496
1 369
1 318
1 274
1 238
1 212
1 213


Podrobný postup Objednávka programu Poslat dotaz (česky)

Ubytování


 Ho Chi Minh: 

Norther Star Hotel ***  (3 noci)  
 Hue: Festival Hotel ***  (1 noc)  
 Hoi An:  Hoi An Hotel *** (2 noci)  
 Hanoi:  Star View Hotel *** (2 noci)  
 Ha Long:   Halong Bay Hotel *** (1 noc)  

 Uvedené hotely jsou pouze návrh. Můžete si je vybrat sami včetně typu pokoje.


Další doporučené zájezdy do této destinace


4012 - Vietnam z jihu na sever, Sapa Adventure
4021 - Vietnam ze severu k jihu
4022 - Vietnam ze severu k jihu, Phu Quoc

4023 - Vietnam ze severu k jihu, Nha Trang
4031 - Velký okruh Vietnamem

4041 - Malý okruh jižním Vietnamem

4045 - Malý okruh jižním Vietnamem, Nha Trang

4061 - Vietnam ve válce

 

Program lze libovolně upravit, prodloužit nebo zkrátit a zařadit do něho některý z výletů nebo jej kombinovat s jiným programem.


Cena zahrnuje


- ubytování dle programu. V dvoulůžkových pokojích (klimatizace, WC a koupelna,

  televize, telefon)
- stravování - bufetové snídaně v hotelu, 8x obědy, 9x večeře uvedené v programu
  (B - breakfest, snídaně, L - lunch, oběd, D - dinner, večeře)
- letenku Ho Chi Minh City - Hue, Danag - Hanoi
- veškeré transfery a vstupy dle programu
- vietnamský anglicky mluvící průvodce


Cena nezahrnuje


- letenku Praha - Hanoi, Ho Chi Minh City - Praha (včetně tax)
- vietnamské vstupní vízum (vyřídíte si v Praze)
- cestovní pojištění (nezapomeňte na něj, prosím !)
- fakultativní výlety a individuální exkurze, které nejsou uvedeny v programu
- spropitné vietnamským řidičům a průvodcům - bývá vyžadováno !!!
- bankovní poplatky za převod platby (OUR - hradí příkazce)


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Vietnam - základní informace o zemi

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Hotely - přehled doporučovaných hotelů