Barma (Myanmar) - Inle Lake


Jezero Inle


Jezero Inle je 22 km dlouhé a 11 km široké, 875 metrů nad mořem a naprosto přůzračné. Když jezero poprvé uvidíte, bude vám připadat jeho poklidná plocha kontrastující s ostrými štíty na obou stranách jako z pohádky. Na pobřeží jezera a na jeho ostrovech je 17 vesnic z domků na kůlech, v nichž bydlí převážně Inthové. Jezero ale skutečné břehy nemá, nelze ho přímo obejít. Voda je směrem k tušenému břehu stále mělčí a mělčí, propletené hyacinty a močálovitá rýžová políčka jsou hustší a neprostupnější, až se mezi nimi nedá na lodi projet a v tu chvíli jste najednou na pevné zemi.

Celá oblast jezera patří do okresu Nyaungshwe a je domovem 130 000 příslušníků etnik Intha Shana Pa-O (Taungthu), Taung-Yo, Danu, Kayah, Danaw a Bamar. Město nazývající se stejné jako jezero leží na severním břehu a lze do něj dojet po silnici z Shwenyaungu nebo od jezera dlouhým, úzkým kanálem. Na pobřeží a ostrovech žije asi 70 000.

V lednu a únoru jsou rána a večery na jezeře tak chladné, že si musíte navléci tlusté ponožky a svetr.


Obyvatelé


Podobně jako Shanové, Monové či Bamarové jsou i Inthové buddhisty. Kolem jezera je na 100 buddhistických kyaungů a snad 1000 stúp. Náboženská architektura v okolí jezera i buddhistické sochy jsou silně ovlivněny shanskou kulturou.

Inthové jsou velmi pracovití. Jejich charakteristickým znakem je to, že své čluny s plochým dnem pohánějí tak, že jednou nohou stojí na zádi a druhou mají "ovinutou" kolem vesla. Tato pozoruhodná technika veslování nohou pomáhá ulevit pažím, které se také používají k veslování během dlouhých tras z jednoho konce jezera na druhý. Navíc umožňuje veslaři lépe zahlédnout tzv. kyun myaw (plovoucí ostrovy) a beda (vodní hyacinty). Někdy je dokonce nezbytné stát a z cesty odstranit překážky nebo se poohlédnout po rybách. Ačkoli dieselové motory pronikají i sem, veslaři veslující nohama, kteří jsou si velmi dobře vědomi své přitažlivosti pro turisty, okamžité přejdou z konvenčního veslování na nožní pohon, když uvidí člun obtéžkaný turisty s kamerami a fotoaparáty.

 

Pracovití vesničané obývající okolí jezera se živí pěstováním pestré škály květin, zeleniny a ovoce po celý rok. Také pěstují rýži, zejména v severním cípu jezera kolem Nyaungshwe. Mnohé z těchto plodin se pěstují na plovoucích ostrovech, které jsou tvořeny bažinami, půdou a vodními hyacinty, což dohromady vytváří neuvěřitelně úrodnou pevnou masu, připevněnou ke dnu jezera bambusovými tyčemi. Mezi ostrůvky a poloostrovy takto vytvořenými je síť kanálů, která tvoří pro Inthy hlavní dopravní trasy. Místní rybáři vypínají kornoutovité sítě na kostry ze dřeva a bambusu a tak chytají nga-pein (ryba podobná kapru) a další druhy ryb.

 

Venkovské ženy (zejména etnik Ywa-ma a Heya na jižním konci jezera Inle) tkají shanským způsobem batohy a hedvábné Zinme longyi (sarong ve stylu Chiang Mai) na dřevěných ručních stavech. K tomu používají surové hedvábí z Číny a vytvářejí zde více hedvábných oděvních doplňků než kdekoli jinde v zemi s výjimkou Amrapury. Muži od jezera, když nejsou zaměstnáni zemědělstvím nebo rybařením, vyrábějí stříbrné nebo mosazné předměty, keramiku a lakované dřevěné předměty.


Historie


Inthové jsou kulturně i jazykové odlišní od svých shanských sousedů a má se za to, že se do této oblasti dostali z Dawei na poloostrově Tanintharyi (Tensserim) v jižní Myanmě.

Podle jedné teorie dva bratři z Dawei přišli do Nyaungshwe v roce 1359, aby zde sloužili sao pha ("pánu nebes", dědičnému panovníku lidu Shan). Ten byl tak potěšen pilností daweiských bratří, že je požádal, aby do kraje pozvali dalších 36 daweiských rodin. A údajné všichni Inthové kolem jezera Inle jsou jejich potomky. Jiná teorie, že Inthové se sem dostali ze státu Mon v 18. století, aby utekli před válkou mezi Bama-rem a Thajskem.


Svátky


Září a říjen patří k nejlepším měsícům na návštěvu oblasti kolem Inle. Ceremoniál Phaung Daw Oo, při němž se plaví 4 zlaté sochy Buddhy kolem jezera v královské výletní lodi, trvá téměř tři týdny koncem září nebo počátkem října. Brzy po něm následuje Thadingyut, kdy se Inthové a Shanové obléknou do nových šatů a vášnivě oslavují konec Wasa (buddhistický předvelikonoční půst). Jsou tak nábožensky založeni, že není výjimkou, když rodina utratí veškeré své skrovné úspory během tohoto každoročního svátku.


Nyaung Shwe


Je městečko sloužící jako výchozí bod pro poznávání jezera pro nezávislé cestovatele. Organizované skupiny obvykle používají ubytování v nádherných hotelích přímo na vodě na jezeře. Slušný výběr ubytovacích možností a možnost různých aktivit - od poklidných vyjížděk na lodi až po namáhavé túry - zpřeházejí plány mnoha turistů, kteří zde nakonec svůj pobyt prodlužují. Pokračování ...


Shwe Yaunghwe  Kyaung (Shwe Yaung Gwe Monastery)


Méně než kilometr na sever od vchodu do města Nyaung Shwe se nachází Shwe Yaunghwe Kyaung, v níž je dřevěná thein (světící hala) s unikátními oválnými okny. Dlouhá, nízká, pravoúhlá svatyně (pahto) z cihel a štuku obsahuje sochy Buddhy v různém věku.

Pokračování ...


Phaung Daw Oo Paya (Phaungdawoo Pagoda)


Je nejposvátnéjší náboženská památka v jižní části státu Shan. Hlavní přístaviště v Ywana je přímo naproti Phaung Daw Oo Paya. Uprostřed chrámové budovy se nachází 5 malých Buddhových soch obalených tlustými nánosy zlatých plátků. Čtyři sošky se během významného svátku Phaung Daw Oo festival plaví 18 dů po jezeře od vesnice k vesnici. Pokračování ...


Ywama Village


Se nachází na západním břehu jezera. Je největší vesnicí v oblasti a s trochou nadsázky "hlavním městem jezera". Hustá síť vodních kanálů a spousty dřevěných domů na kůlech je umocněna v době konání plovoucího trhu. Abyste si ho mohli prohlédnout, musíte si spočítat podle místního pětidenního tržního schématu, kdy se bude konat. Pokračování ...


Nga Hpe Chaung (Ngaphechaung Monastery)


Starobylý chrám na kůlech na vodě severně od Ywamy pochází z roku 1850 (byl postaven o čtyři roky dříve než Mandalay Palace). K vidění je skromná sbírka Buddhů různých stylů - od shanských, přes tibetské, baganské až po Inwa (Ava). Vysoké, mozaikou bohaté zdobené, dřevěné podstavce a vitríny pro sochy jsou stejně působivé jako sochy samy. Pokračování ...


Shwe Indein Paya


Vesnice Indein na západním břehu jezera se otevírá před Nyaung Ohak (v překladu "Skupina banánovníků" nebo "Ve stínu banánovníků"), což je rozpadající se komplex svatyň a stúp. Ještě exotičtěji vypadá schodiště lemované stovkami dřevěných sloupů vedoucí vzhůru na kopec. Na vrcholu je Shwe Inn Thein - působivý soubor 1600 větrem ošlehaných stúp, z nichž většina unikla restaurování. Pokračování ...


Pětidenní trh


Babylón této mobilní tržnice rotuje kolem jezera v pětidenním cyklu. Schéma je k dispozici v každém penzionu a hotelu v Nyaungshwe. Druhotný pětidenní okruh rotuje mezi následujícími příjezerními vesnicemi - Kaung Daing, Maing Thauk, Nam Pan, Indein a Thandaung.

Pokračování ...


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Shan State - info o oblasti

Zájezdy Barma

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů