Amnat Charoen


 

Počet obyvatel

370 000

Rozloha

3 161 km2

Hlavní město provincie

Amnat Charoen (29 000 obyv.)

Vzdálenost od Bangkoku

740 km

Sousední provincie

Mukdahan, Yasothon, Ubon Ratchathani, Laos

Správní rozdělení


okresy ("amphoé"): Muang Amnat Charoen, Chanuman, Pathum Ratchawongsa, Phana, Senangkhanikhom, Hua Taphan, Lu Amnat, Muang Amnat Charoen Municipality


ÚVOD


Amnat Charoen je jednou z thajských nově ustanovených provincií. Jako město byl založen během vlády krále Ramy III. a nejdříve spadal pod soudní pravomoci Nakhon Phanom a později pod Ubon Ratchathani. Na provincii byl povýšen 1.prosince 1993.


TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI


MĚSTO (Amphoe Muang)


Buddha Utthayan a Phra Mongkhon Ming Muang


nachází se uvnitř městského okrsku asi 3 km na sever od města. Okolí je přirozeně ozdobeno skalami, kameny, bohaté na různé rostliny a stromy a transformuje se do parku (Utthayan). Socha Phra Mongkol Ming Muang, obvykle nazývaná jako Phra Yai, v postavení Mam Vichai (vítězství nad zlem) má klín široký 11 m a je 20 m vysoká. Původní menší socha byla v roce 1965 zrestaurována a pokrytá zlatou mozaikou. Phra Mongkol Ming Muang je úžasná socha severovýchodu a historický obraz botů Amnat Charoen a Ubon Ratchathani. Za sochou jsou další dvě, ale odlišné charakteristickými rysy. Pokryté jsou lehkým žlutým duchovním šatem a nazývají se "Phra La Hai" a "Phra Khi Lai". Jejich podoba je odvozena od starověkých Buddhových soch. Byly objeveny v roce 1962 a jsou považovány za amulet štěstí místních obyvatel a vyhledávaným poutním místem.


Wat Tham Saeng Phetch (Wat Sala Phan Hong)


Nachází se v městské oblasti Amnat Charoen - na Khemarat road, 18 km z města a pak 2 km dále po příjezdové komunikaci. Uvnitř obrovského areálu je vihan na vysokém kopci, na jehož severní straně najdeme velkou jeskyni. Uvnitř je velká Buddhova socha, nevšedně krásná a vysoce ctěná návštěvníky. Z okolí Sala Phan Hong můžeme pozorovat příjemnou a krásnou přírodu, rámovanou velkými a malými skalnatými formacemi. Ty se nazývají Tham Saeng Phetch (Jeskyně diamantových jisker), kvůli zábleskům a záři z kamenů rozptýlených kolem. Mnoho příchozích mnichů zde obvykle studuje Dharmu.


Chit Sakon agro-park


Se nachází v blízkosti Amnat Charoen nedaleko Chit Sakon Resort. Je zahradou kvetoucích rostlin, zejména měsíčků (marigolds). Návštěvníkům je tu nabízena řada rozličných aktivit.


OKRES LU AMNAT


Wat Pho Sila


Wat Pho Sila je situovaný v Ban Puay Hua Dong, Tambon Puay Hua Dong v městské oblasti. Jeho zvláštním rysem jsou sema (obvykle srdcovité kamenné díly horní části obvodové zdi chrámu). Místní pískovcové semy se zužují do tvaru kopí. Základna je vyřezaná ve tvaru lotosu v plném květu. Nad lotosem přechází v stylizovanou nádobu na vodu podobnou obrácenému zvonu. Celý design je ovlivněný Dvaravati stylem centrální oblasti.


OKRES PHANA


Wat Phra Lao Thep Nimit


nachází se v okrese Phana na silnici č.2134 přibližně 2 km od okresního města nebo 40 km z Amnat Charoen samotného. Ubosot (nebo bot - shromažďovací hala) je ve stylu Lanna a nachází se zde Phra on-la Thepnimitr, která je hlavní Buddhovou sochou. Obraz v Marn Vichai pozici je skvěle pozlacen, pochází přibližně z roku 1720 a patří k nejkrásnějším Buddhovým sochám na severovýchodě.


Don Chao Phu


Don Chao Phu je park v okrese Phana s rozličnými rostlinami a velkou skupinou opic.

Více informací (A) ...


Wat Chaiyatikaramit


nachází se v Ban Phone Muang, okres Mai Klon, oblast Phana. Je domovem 55 cm vysokého bronzového Buddhy v pozici Marn Vichai v laoském stylu. Je podobný soše se stejnou pozicí v chrámu Phra Kaew ve Vientiane a také jedné ve Wat Vichun v Luang Phrabang.


OKRES CHANUMAN


Chanuman a řeka Mekong


Chanuman je okres okolo města a při řece Mekong. Nabízí podivuhodný pohled na přirozenou scenérii obou stran řeky. Peřeje které se objeví během suchého ročního období (únor-květen) jako např. Kaeng Hin Khan (13 km na jih od Chanuman) jsou docela vzrušující a poutavé.


NÁRODNÍ PARK PHU SA DOK BUA


Zasahuje do tří provincií: okresy Nikhom Kham Soi a Don Tan v provincii Mukdahan, okres Lerng Nok Ta v provincii Yasothon a oblast Senagka-nikhom v provincii Amnat Charoen. Celková rozloha činí 252 km2. Terén obvykle hornatý se táhne ze severozápadu k jihovýchodu. Jeho bohatá a úrodná džungle je lokalitou velkého počtu různých rostlin. Je tu také několik velkých kamenitých planin (plošin), místně nazývaných "Dan". Džungle je domovem početné divoké zvěře. Kolem Phu Sa Dokbua, je obrovská plocha džungle s hojnými zdroji vody a můžeme zde naleznout divokou zvěř jako je jelen, černá zvěř, divoký zajíc, veverka, dikobraz, bažant. Uvnitř chráněné oblasti se mísí přirozená krása kouzelných kamenných útesů s pozůstatky a důkazy bývalých ozbrojených konfliktů kvůli politickým rozdílům. Hlavní přitažlivosti v parku zahrnují:


Phu Pha Taem


je útes vyzdobený barevnými prehistorickými obrazy, které pochází ze stejné doby jako obrazy v Phu Pha Terb National Park a v Pha Taem National Park v Mukdahan. Obrazy jsou asi 7-12 m nad jeskynní podlahou a jeskyně samotná je asi 60 m dlouhá.


Pha Ma Klua


je místo vhodné pro odpočinek a pro pozorování okolí. Nachází se blízko Phu Pha Taem a je to kámen vmáčknutý mezi převislé útesy s příjemnou směsí rostlin a stromů.


Phu Wat Stone Ground


je populární místo relaxace místních obyvatel. Potkáte tu zástupy vesničanů zejména při Songkranu a náboženských svátcích.


Phu Pha Hom


nabízí panoramatický výhled z hory Phu Pha Taem. Je odtud možno vidět i další hory jako Phu Mu, Phu Phang Ma, Phu Mai Samg, Phu Song and Phu Akrachart. Návštěvníci tu pozorují západ slunce a často tu také nocují.


Phu Sa Dok Bua


vysoký 423 metrů je styčným bodem tří provincií. Na vrcholu hory je několik skalních rozsedlin širokých 2-5 m plných různých druhů stulíku (water lilies), kvetoucího roztomile po celý rok. Nedaleko je velká jeskyně, která byla používána jako úkryt komunistických stoupenců a vešlo se do ní až 100 osob.


Phu Pha Taek


známý jako "Hora 420" díky mnoha ozbrojeným konfliktům v minulosti, je dnes vyhlídkovým místem pro pozorování překrásných scenérií v okolí. Ze severu je vidět odlehlé horské pásmo Mukdahan National Park. Těží se zde také vynikající a vyhledávaný stavební kámen a stavební dříví.


FESTIVALY


Závody lodí


Konají se každý rok v listopadu na řece Mekong, v okrese Chanuman. Závodů se mimo lodí z provincie zúčastňují i lodě z Laosu na druhé straně břehu.


MÍSTNÍ PRODUKTY


Ban Kham Phra


Nachází se na silnici do Hua Taphan Amnat Charoen asi 2 km od okresního města nebo 37 km z hlavního města provincie. Nabízí řadu rukodělných řemeslných výrobků skupiny žen v domácnosti, zejména látku "khid" a výrobky z tohoto materiálu.


Ban Sarng Toh řemeslnické centrum


Nabízí a vyučuje několik místních typických řemesel, jako je tkalcovství a zpracování drahokamů. Je přístupné veřejnosti a nachází se přibližně 5 km od okresního města Hua Saphan a je přístupné po asfaltové silnici.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Phu Singh-Phu Pha Phung FP - info o Národním parku (A)

Architektura - chrámy