Kamphaeng Phet (1)


 

Počet obyvatel

765 000

Rozloha

8 608 km2

Hlavní město provincie

Kamphaeng Phet (30 000 obyv.)

Vzdálenost od Bangkoku

358 km

Sousední provincie

Tak, Sukhothai

Správní rozdělení


okresy ("amphoé"): Muang Kamphaeng Phet, Sai Ngam, Khlong Lan, Khanu Woralaksaburi, Khlong Khlung, Phran Kratai, Lan Krabu, Sai Thong Watthana Minor-district, Pang Sila Thong Minor-district, Bung Samakkhi Minor-district, Kosamphi Nakhon Minor-district, Maung Kamphaeng Phet Municipality


ÚVOD


Místo světového dědictví


Kamphaeng Phet neboli v překladu "diamantová zeď" je důležitá a prastará provincie. Od 11. století tu stávala osada a později to bývala výspa khmérské říše. Během Sukhothaiského období to bylo královské město a předpokládá se, že bylo založeno v roce 1347 za vlády krále Ler Thai, čtvrtého krále Sukhothajské dynastie a nazývalo se "Cha Kang Rao" nebo "Nakhon Chum".


TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI


HISTORICKÝ PARK KAMPHAENG PHET - uvnitř města


Wat Phra Kaeo


Býval nejvýznamnějším chrámem ve městě. Nějaký čas tu byl uložen i Smaragdový Buddha. Dnes je v rozvalinách a můžeme zde najít jen několik lateritových Buddhů a zrestaurovaný ústřední panel.


Wat Phrathat


Je to druhý největší chrám ve městě, na východ od Wat Phra Kaeo. Vévodí mu pagoda z písku kamene a cihel, obklopená kamennou zdí s branami na každou stranu. Stavba je klasický Kamphaeng Phet styl.


Národní muzeum Kamphaeng Phet


Toto muzeum umístěné vzadu za Wat Phra Kaeo bylo oficiálně otevřeno na začátku roku 1970. Obsahuje artefakty ze všech historických údobí Thajska a archeologické vykopávky z Kamphaeng Phet a okolí. Je otevřené denně 9.00-16.00 hodin, kromě pondělí, úterý a státních svátků.


San Phra Isuan (Šivova svatyně)


Tato svatyně se nachází již za branami. Po schodišti se dostaneme k pískovcovému podstavci se sochou Šivy osazenému během periody guvernéra Chaowas Sudlapha. Originál sochy je vystaven v Kamphaeng Phet národním museu a má zajímavou historii. Za vlády krále Ramy V. mu německý turista urazil hlavu a ruce a až po osobní intervenci krále byly všechny ukradené části navráceny do Bangkoku v roce 1886. Replika sochy je paradoxně vystavena v museu v Berlíně.


Svatyně s městským sloupem


Byla postavena králem Woraman, během Sukhothaiského období. Je vysoce respektovaná obyvateli Kamphaeng Phet


Wat Phra Non


je rozvalina buddhistického chrámu z lateritu. Uvnitř uvidíme několik zajímavých sema hraničních kamenů, zbytky velkých sloupů vihánu a rozpadlou sochu ležícího Buddhy. Areál je restaurován pod patronací UNESCO.


Wat Phra Si Ariyabot


Tento chrám je místními nazýván "Wat Phra Yuen" stojí u velké vodní nádrže. Zdi chrámu jsou zdobeny pískovcovými deskami se všemi pozicemi Buddhy: ležící, v chůzi, stojící a sedící.


Wat Phra Sing


je rozvalina chrámu ve směsici stylu Sukhothai a Ayutthaya období.


HISTORICKÝ PARK KAMPHAENG PHET - za městskými hradbami


Wat Chang Rop


Toto je velký chrám na kopci s velkou pagodu ve středu. Pagoda je podepřená 68 pískovcovými sochami slonů (hlava a přední nohy).


Wat Awat Yai


Zbytky obrovského chrámu skládající se z mnoha pagod a vihanů, 3 km za městem na silnici do Amphoe Phran Kratai. Jeho zdi jsou z pískovce a na nádvoří je velká osmiúhlá pagoda. V přední části k silnici je velká nádrž s kameny na dně nazývaná "Bo Sam Saen".


Muang Nakhon Chum


je starověké město umístěné na východním břehu řeky Ping. Jeho hliněné hradby 2-3 metry vysoké měly pravoúhlý tvar a skrývají zbytky několika starých buddhistických chrámů.


Wat Phra Borommathat Chediyaram


Tento chrám je umístěný na západním břehu řeky Ping v centru dnešního městečka Nakhon Chum. V chrámu stojí chedi v barmském stylu. V na jih položeném chrámu byla nalezena řada bronzových Buddhových soch ze Sukhothaiské a Ayutthayské periody, což svědčí o tom, že původní styl chedi byla Sukhothaiská architektura tradičně nazývaná Phum Khao Bin. Současná podoba chedi je výsledek obnovení barmským milionářem před sto lety.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Kamphaeng Phet (2) - pokračování

Klong Lan NP - info o Národním parku (A)

Klong Wang Chao NP - info o Národním parku (A)

Mae Wong NP - info o Národním parku (A)

Buddhismus

Ikonografie Buddhismu

Ikonografie Hinduismu

Zajímavé chrámy

Architektura - chrám