Thajsko - Historie - Lan Na Thai


Tradice až do současnosti


Současně s historií Sukkhothai a Ayutthaya běží historie království Lanna (Lan Na Thai - království tisíce rýžových polí), které je ohraničeno horskými údolími severu. Království, které patřilo mezi thajské státy, bylo přátelsky nakloněno Sukhothai, ale přesně opačný vztah mělo k Ayutthaya. Lanna si udržuje samostatnou vývojovou linii až do dnešní doby.


Haripunchai


Prvními obyvateli severu byl s největší pravděpodobností národ Lawa, který byl postupně vytlačen do vysočiny, zatímco údolí obsadili lidé nížin. Nejdříve přišli první lidé kmene Mon, vedení legendární královnou Chama Devi a založili hlavní město v Haripunchai roku 660 n.l. Dnes je to město Lamphun.


Král Mengrai


Později se v některých místech na severu usídlili migrující Thajci a založili drobné městské státy. Ve 13. století bylo nejmocnější z nich město Chiang Saen na březích řeky Mekong. Roku 1259 jeho vladař, král Mengrai, začal uplatňovat svůj vliv i na sousední thajská knížectví. Díky vytrvalosti a také lsti se postupně stal vladařem nad státem, který byl pojmenován jako Lanna. Mengari chtěl zřídit výnosné rýžové plantáže a za tímto účelem postavil roku 1296 nové hlavní město Chiang Mai, které se postupně stalo mocenskou základnou království Lanna. Zemřel roku 1317. Podle vyprávění byl zasažen bleskem. Za své vlády vykonal mnoho pro sjednocení svého království a jeho začlenění do severního Thajska.


Chiang Mai


Následující panovníci již neměli pro království takový význam. Království se začíná potýkat s politickými problémy. Jeho postavení a moc se stává totiž trnem v oku nepřátelsky nakloněné Ayutthayi. Konflikt mezi Ayutthayou a královstvím Lanna, jehož intenzita kolísá od pouhého přehlížení se až po nenávist, se vleče už od poloviny 15. století. Přesto zažívá město Chiang Mai za vlády krále Tilokaraja (1442-1487) konjunkturu. V politických potyčkách se stejně mocným panovníkem Ayutthaya, králem Trailokem, došlo až k patové situaci. Král sám byl také oddaným vyznavačem buddhismu, patronem umění a některých významných chrámů města Chiang Mai a Buddhových soch, vzniklých za jeho vlády. Chiang Mai zaznamenává i výrazný úspěch na jiném poli - roku 1449 si podrobuje stát Nan.


Ztráta samostatnosti


Roku 1557 království Lanna dobyla Barma. Lanna tak ztratila svoji nezávislost na příští dvě století. Charakter tohoto období temna však byl proměnlivý: některá období vládl v království loutkový král, jindy byla země řízena přímo z Barmy. Lanna, stát, zmítající se v kolotoči událostí, si zachoval tuto podobu do konce 18. století, kdy se králi Taksinovi podařilo vypudit Barmu ze všech thajských území. Lanna, ačkoli je dnes součástí společenství thajských států si uchovala určitou autonomii. Charakter země vždy vytvářel panovník vládnoucího rodu a to až do počátku 20. století, kdy centrální vláda převzala království pod svou přímou správu.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Architektura Lanna