Animismus a další božstva


Pro všechny božstva místa dost


Když si uvědomíme spletitou historii Thajska, jistě nás nepřekvapí neobvyklost thajské buddhistické víry a jistě nebudeme zaskočení, když při vstupu do buddhistického chrámu spatříme sochu hinduistického božstva. Zatímco buddhistické konání dobra pojišťuje Thajcům jejich příští život, vyskytují se zde i jiná hinduistická božstva a animističtí duchové, kteří mohou Thajcům vypomáhat v jejich okamžitých problémech. Stejně tak jako sofistikovaný obyvatel Bangkoku, ví i negramotný vesničan, že na tom tvrzení něco je, a často se stává, že bývají povoláni buddhističtí mniši, aby vyhnali zlého ducha. Dokonce i buddhistický král Bhumibol zaměstnává brahmánské kněze a astrology, kteří určují příznivé dny a slouží určité královské ceremonie. Král stejně tak jako jeho předchůdci z dynastie Chakri spojuje sám sebe s hinduistickým bohem Višnu, což dává najevo titulem Rama IX. Rama je hrdina hinduistického eposu Rámájana, který byl sedmou manifestací (reinkarnací) boha Višnu na zemi.


Bez pomoci bohů to nejde


Pokud potřebuje Thajec dosáhnout nějakého menšího úspěchu, třeba složit zkoušku nebo otěhotnět či vyhrát v loterii, potom se pravděpodobně obrátí na hinduistický panteon, navštíví některou svatyni se sochou Brahmy, Višnu, Šivy, Indry nebo Ganéši a obětuje jim květy, kadidlo či dokonce jídlo. Pokud je výsledek příznivý, patrně se prosebník ještě jednou k božstvu vrátí a vzdá mu svoje díky a někdy i přivede skupinu tanečníků, kteří zatančí slavnostní lakhon chatri. Nejoblíbenějším místem, kam nosí věřící svoje dary a chodí prosit o pomoc, je svatyně Erawan v Bangkoku.


Domečky duchů


Na rozdíl od hinduistických božstev, která bývají shovívavá a dobrosrdečná, duchové (neboli phí) nejsou spolehliví a musejí být převelice chlácholeni. Na zemi přicházejí ve stovkách nejrůznějších podob. Pomlouvají jeden druhého a obývají stromy, řeky jeskyně i veřejné budovy a soukromé domy - dokonce vstupují i do lidí, pokud jim jejich povaha nebo momentální pocity vyhovují. Každá budova musí mít vlastní domeček duchů, aby tak bylo zajištěno, že duchové nebudou obyvatele domu obtěžovat. Domeček se nachází v blízkém sousedství domu a obvykle je postaven na malém sloupku a připomíná chrám nebo tradiční thajský dům. Každý den se duchům obětuje kadidlo, svíčky a věnce jasmínu, které mají sloužit potěše phí - rozladěný nebo dokonce rozzlobený duch je velmi nebezpečný a může přivodit nemoc, nehodu nebo dokonce i smrt.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Ikonografie hinduismu