Král Rama IX.


Ráma IX. - Král Bhumibol Adulyadej (1946 - dosud)


Narodil se v pondělí 5. prosince 1927 v Mount Auburn Hospital, v Cambridg, Massachusetts, U.S.A . Je třetím a nejmladší dítětem Prince a Princezny Mahidol of Songkhla. Jeho otec (byl bratrem Ramy VII) studoval na Harvardu medicínu, matka ekonomii a zdravotnictví na Simons College. Po smrti otce (budoucímu králi byl pouhý rok) se rodina přestěhovala do Švýcarska. Zde navštěvoval Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, Chailly sur Lausanne. Později Gymnase Classique Cantonal of Lausanne, kde získal bakalářský diplom. Poté začal studovat Lausanne Univerzity, ale náhlá smrt jeho staršího bratra, Krále Ananda Mahidola v Bangkoku 9. června 1946, zcela změnila další běh jeho života. Díky dědickému právu získal svízelnou a náročnou funkci thajského krále. Vláda vyslala zástupce s žádostí k Princezně Matce, aby se její další syn stal thajským králem. Po té co svolila, byl prohlášen králem, ale rozhodl se vrátit do Švýcarska a dokončit studia politických věd a práv.


Nástup na trůn


Po jejich ukončení se počátkem roku 1950 vrátil domů do Thajska. 28. dubna 1950 se Král Bhumibol Adulyadej oženil s Mom Chao Rajawongse Sirikit Kitiyakara, pravnučkou Krále Chulalongkorna a dcerou thajského velvyslance ve Francii a následující týden 5.května 1950, byl korunován jako Král a jeho manželka byla nainstalovaná jako Královna v zářivé ceremonii v Grand Palace.


Rodina


Jejich Majestáty mají čtyři děti:

Princezna Ubol Ratana Rajakanya

Korunní PrincMaha Vajiralongkorn

Princezna Maha Chakri Sirindhorn

Princezna Chulabhorn Valayalaksana

Více informací ...


Zasloužil se o stát


V následujících letech začal to co se stalo charakteristickým způsobem jeho života - cestování v průběhu celého roku provinciemi a venkovskými územími království. Navštěvoval jeho lidi, hovořil s nimi a co je možná nejdůležitější, pozorně jim naslouchal. Učí se naslouchat jejich potřebám a rozumět jejich problémům. Poté se okamžitě pokouší najít způsob, jak jim rychle pomoci. Všechny tyto problémy jsou později hluboce studované a trvale řešené prostřednictvím řady královských projektů, které rozhodujícím způsobem přispěly k zásadní změně tváře celého Thajska. Ráma IX. sám inicioval více než 900 projektů na zlepšení ekonomických, sociálních, ale i kulturních poměrů. Angažuje se v ekologické sféře, pomáhá znovu zalesňovat vytěžené pralesy na severu Thajska. Veškerá místa, kde se realizují jeho projekty, opakovaně navštěvuje a kontroluje. Mimoto se mnohokrát v nejvypjatějších okamžicích thajské poválečné historie zasloužil svou přirozenou autoritou o uklidnění a urovnání častokrát nepřehledné, výbušné a krvavé politické situace.


Zájmy a koníčky


Kromě náročné státnické práce se rád věnuje i neuvěřitelnému množství zálib, kdy nechává promlouvat svůj umělecký talent. Pokud zrovna nelyžuje ve Švýcarsku, nehraje tenis a nepotápí se, pak fotografuje, vyřezává ze dřeva, hraje na klarinet (má český vyrobený v Amati Kraslice), trumpetu, saxofon či piano, komponuje (jeho skladby se hrávaly i na Broadway a ocenili je takoví velikáni jazzu jako Benny Goodman a Lionel Hampton), překládá do thajštiny díla z několika světových jazyků (mluví plynně třemi jazyky), popřípadě staví modely lodí a maluje. Býval i vynikající sportovec - jachtař. V roce 1967 dokonce ve své kategorii získal zlatou medajli na Asijských hrách.


Obrovská úcta


Především král samotný, ale i jeho manželka a čtyři děti jsou thajskými občany milováni. Je přípustné kritizovat vládu, kulturu, cokoliv, jen ne panovníka a jeho rodinu. To platí samozřejmě také pro turisty. Jako urážka království bývá vnímáno i opomenutí vstát při hymně, kterou mimochodem zkomponoval Ráma IX. Král je přirozeným způsobem nesmírně uctíván každým Thajcem a jeho obraz nechybí v žádné domácnosti.


Smrt


Po dlouhé nemoci zemřel 13.října 2016.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Královská rodina

Dynastie Chakri

Chakri Dynasty - Wikipedia

Nejbohatší monarcha na světě

Thajský král napsal knížku o svém psovi