Barma (Myanmar) - Mrauk U


Mrauk U


Výlet do Mrauk U (Myohaung), hlavního města starého Rakhaingu, které je vzdáleno 65 km od Sittwe po stále se zužující řece a leží v půvabné krajině na úpatí pohoří Chin, vnese do vašeho cestování pojem času. Kdysi zde stálo přibližně 150 chrámů (viz. mapa) na vrcholcích zaoblených kopečků pod nimi i mezi nimi tak perfektně vyrovnáno, že vypadaly jako z dětské kresby.

Těm, kteří již dříve navštívili Bagan, bude Mrauk U připadat malý, pokud jde o velikost chrámů i jejich počet, ale daleko živější, neboť vesnické chaloupky s doškovými střechami se mísí s památkami, z komínů jde kouř a pastýři před soumrakem tudy vodí svá stáda k domovu. Z jejich úst vás jistě překvapí anglické "bye-bye", kterým provázejí mávání na turisty,

Město protíná několik kanálů (chaung), které jsou hlavním zdrojem vody i dopravní cestou. Většinu denních aktivit zjevně zabírají cesty po vodě. Na rozdíl od obvyklých hliněných nádob nebo hranatých plechovek od oleje používají na vodu místní obyvatelé lesklé hliníkové džbery dovážené z Indie, které nosí na bocích.

Od roku 1996 vláda začala financovat rozsáhlou rekonstrukci města. Dodnes bylo ze 145 chrámů zrekonstruováno 37. Nicméně ne všichni návštěvníci (ani místní obyvatelé) sdílejí nadšení nad tím, jak se rekonstrukce zdařila. Kdysi popraskané stúpy nyní vypadají jako uplácané z hrnčířské hlíny.

Velmi zajímavé je navštívit Mrauk U v době konání slavnosti pagody paya pwe, která se odehrává v polovině května nedaleko Dukkanthein Paya.


Dějiny


Mrauk U byl posledním slavným rakhaingským hlavním městem, a to plných 354 let od roku 1430 do roku 1784. V dobách největší slávy byl svobodným přístavem, sloužícím obchodování se Středním Východem, Asií, Holandskem, Portugalskem a Španělskem. Jeden Holanďan, který sem zavítal v 16. století, jej popsal jako jedno z nejbohatších měst v Asii, srovnatelné s Londýnem či Amsterodamem. Na jihozápadě města jsou stále patrné zbytky evropské čtvrti zvané Daingri Kan.

Dynastie Mrauk U byla velmi obávaná lidmi na indickém subkontinentu a ve střední Myanmě. Králové této dynastie si dokonce najímali japonské samuraje jako ochránce před možností atentátu. Vrcholné období mrauckých králů spadá do doby vlády krále Minbina (1531-1553), který vytvořil námořní flotilu, skládající se z 10 000 válečných lodí, které opanovaly Bengálský záliv a Martabanský záliv. Řada nejkrásnějších chrámů - Shitthaung, Dukkanthein, Lemyethna či Shwedaung, byla v Mrauk U postavena právě v této epoše.

Království Mrauk U bylo následníkem dvou předchozích monarchií v této oblasti - Dhanyawady (cca 1.-6. století) a Wethali (3.-10. století), jejichž pozůstatky jsou stále na severu patrné. Ve všech třech královstvích se mísily prvky theravada buddhismu a mahayana buddhismu s hinduismem a islámem. Koncem 18. století se chopila moci na touto oblastí dynastie Konbaung a Mrauk U byl začleněn do Bamarského království s hlavním městem Mandalay.

Po první anglo-barmské válce v letech 1824-1826 britská koruna anektovala Rakhaing a své administrativní centrum umístila do Sittwe, čímž politicky odsunula Mrauk U na druhou kolej v podstatě ze dne na den. Původní barmský název se postupné změnil na Myohaung (Staré město), přestože Rakhaingové stále město nazývali Mrauk U.


Orientace


Chrámy a město zabírají společně plochu asi 7 km2. Přístaviště se nachází přibližně 1 km od trhu a hlavní třídy; přímo na východ leží centrální palác.

Chrámy se dělí do skupin vzhledem k centrálnímu paláci. Severní skupina obsahuje nejpopulárnější chrámy, vzdálená východní skupina má nejpěknější rytiny v Kothaungu a jižní skupina je položena nejvýše.

Cizinci musí zaplatit jednorázový poplatek 10 USD za návštěvu Mrauk U a některých ze 157 známých památek na jeho území. Průvodci v chrámech (provokativně) osvětlují staré podrobnosti fluorescenčním světlem a očekávají za své snažení "příspěvek". Oba poplatky byste měli zaplatit v Shittaung Paya. Z Mrauk U se také můžete vypravit na území státu Chin. Mapa Mrauk U.


Royal Palace


Východně od hlavní třídy se nachází bývalý královský palác, z něhož zbylo převážně rozpadající se opevnění (ačkoli vnější hradby byly 3,5 m vysoké) a brány z pískovcových bloků, u nichž se nejlépe zorientujete - Haritaung stojí na severu, zlatá Shwetaung na kopci na jihovýchodě. Pokračování ...


Shittaung Paya


Tento nejkomplexnější chrám v celém Mrauk U bývá často startovním bodem prohlídky místních archeologických památek. Král Minbin, nejmocnější ze všech Arakhaingských panovníků, jej dal postavit v roce 1535. Komplex tvoří centrální stupa a ji obklopuje asi 26 dalších stúp různých velikostí. Název Shittaung (v barmštině Sittaung) znamená "Svatyně 80 000 zpodobení", což se vztahuje k počtu posvátných soch. Pokračování ...


Andaw Paya


Severovýchodně od Sittaungu stoji menší osmiboký monument s podobným rozvržením. Obdélníková modlitebna na východě, svatostánek s mnoha špicemi na západě. Šestnáct stúp je zde vyrovnáno do tvaru hranatého U podél jižní, severní a západní plošiny. Podobně jako v Sittaungu i zde malá okénka dovnitř vpouštějí vzduch i světlo, ale světla je zde méně. Pokračování ...


Ratanabon Paya


Tato masivní stúpa (někdy nazývaná Yadanapon), severně od Andaw Paya, je obklopena 24 menšími stupami. Postavit ji pravděpodobně dala královna Shin Htway v roce 1612. Během II. světové války ji poničily bomby, ale to již byla poznamenána "nájezdy" hledačů pokladů, které přitahovalo její jméno - "nahromadění pokladů".

Pokračování ...


Dukkanthein Paya


Na druhé straně silnice vedoucí na severozápad Shittaungu stojí Dukkanthein (volně přeloženo "světící síň, která duchovně posiluje město"), který připomíná bunkr (se stúpami) působivě umístěný na malém útesu uprostřed zeleného pole. Široké kamenné schody vedou na jižní a východní stranu, přičemž vchod je na straně východní. Pokračování ...


Pitaka Taik


Na konci silnice, 200 m na sever, stojí kompaktní, velmi zdobná PitakaTaik, která je poslední dochovanou knihovnou z původních 48, které zde byly. Byla postavena v roce 1591 králem Minphalaungem jako depozitář pro Tripitaku ("Tři košíky"; buddhistický kánon), která se sem dostala ze Srí Lanky ve 40. letech 17. století. Je to maličká budova - jen 4 m dlouhá a 2,7 m vysoká. Pokračování ...


Sakya Man Aung Paya


Zhruba kilometr severovýchodně od palácových hradeb za kopcem Shwegudaung stojí tato vznešená zedi, která byla vztyčena v roce 1629 na podnět krále Thirithudhammarazy. V tomto pozdním období se stúpy stavěly kolměji a zdobněji než dříve (kombinace bamarského a shanského stylu).

Pokračování ...


Koethaung Paya


Tento chrám patří ke zlatým hřebům Mrauk U. V nedávné době byl podroben rozsáhlé rekonstrukci. Chrám se nachází pár kilometrů na východ od paláce. Nemusíte si vypůjčit kolo, abyste nalezli cestu k chrámu. Místní vám ji ukážou. Tato masivní stavba (69 na 75 m) je v Mrauk U největší. Dal ji postavit syn krále Minbuna v roce 1553.

Pokračovíní ...


Shwetaung Paya


Jihozápadně od paláce stojí Shwetaung Paya (Pagoda zlatého kopce) je nejvyšší v Mrauk U a jako takovou ji uvidíte už zhruba napůl cesty ze Sittwe do Mrauk U. Král Minbin ji dal postavit 1553 a vede k ní pár stezek, z větší části ztracených v husté vegetaci (je rozumné se nevracet za tmy).

Pokračování ...


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Mapa Mrauk U

Rakhine State - info o oblasti

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Zájezdy Barma

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů