Thajsko - jazyk, thajština


Jazyk


Naučit se alespoň základům thajštiny je pro cestování po Thajském království velice vhodné, ale ne nezbytné. Pochopitelně, čím lépe jazyk zvládnete, tím blíže se dostanete k thajské kultuře a lidem. Cizinci mluvící perfektně thajsky jsou vzácní, takže znalost byť i jen několika slov v jejich vlastním jazyce na Thajce velice zapůsobí.
Vaše první pokusy mluvit tímto jazykem se pravděpodobně setkají se smíšenými úspěchy, ale stojí to za námahu. Při učení nových slov nebo frází pečlivě naslouchejte jak Thajci používají různé tóny - rychleji je tak pochopíte. Při svých jazykových pokusech se nenechte odradit smíchem. Toto zjevné pobavení je výrazem ocenění. Pro cestovatele, ať mladé nebo staré, je zvláště výhodné setkání s thajskými studenty a vysokoškoláky. Ti stejně jako obchodníci, státní zaměstnanci atd., velice stojí o komunikaci s návštěvníky z jiných zemí. Dorozumět se s nimi není obtížné, protože si chtějí vyzkoušet svoji angličtinu a na oplátku vás ochotně naučí užitečná thajská slova a fráze.


Výuka thajštiny


Pro výuku thajštiny existuje řada učebnic a PC programů v angličtině. V češtině dosud vyšel pouze Česko-thajský slovník (Jiří Škába). Já mám hotový Česko-thajský obrazový slovník, ale bohužel se zatím nenašel vydavatel. Zde je ke stažení: Česko - thajský obrazový slovník (296 stran, pdf) - je to obrovský  soubor 13 Mb! Prosím pouze o osobní použití - dělal jsem na tom 2 roky!


Dialekty


Thajským úředním jazykem je thajština, kterou se mluví a píše v centrálním Thajsku. Tento dialekt se úspěšně stal komunikačním jazykem všech thajských i ne-thajských etnických skupin v království. Ovšem Thajci rodilí v různých oblastech hovoří s odlišnými tónovými přízvuky a s mírně se lišícím slovníkem. Je to zvláště dobře patrné, jestliže se pohybujete po Thajsku směrem od severu k jihu. Ale je to skutečně dialekt centrálního Thajska, který je všude všem srozumitelný.
Všechny thajské dialekty jsou členy thajské poloviny z rodiny thajsko-kadaiských jazyků a jsou blízce příbuzné jazykům užívaným v Laosu (laoština, severní thajština, thai lü), severním Myanmaru (šanský jazyk, severní thajština), severozápadním Vietnamu (nung, tho), Assámu (ahom) a jižní Číně (zhuang, thai lü). Moderní thajští jazykovědci rozlišují v Thajsku čtyři základní dialekty: centrální thajštinu (užívanou jako hlavní dialekt v centrálním Thajsku a po celé zemi jako druhý dialekt); severní thajštinu (kterou se hovoří v provincii Tak a dále směrem na sever k myanmarské hranici); severovýchodní thajštinu (severovýchodní provincie směrem k Laosu a kambodžským hranicím); a jižní thajštinu (od provincie Chumphon na jih k hranici s Malajsií). Každý z nich můžeme rozdělit na další podskupiny dialektů. Například severovýchodní thajština má devět oblastních variací, těmi kdo dobře ovládají thajštinu snadno rozpoznatelných. Existuje také množství dialektů thajských menšin jako např.: Phu Thai, Thai Dam, Thai Daeng, Phu Noi, Phuan a dalších thajských menšinových společenství, nejvíce rozšířených v horách na severu a severovýchodě.


Odlišnosti slovníku


Jako většina jazyků, rozlišuje thajština "zdvořilý" a "neformální" slovník. Tak například thán, je daleko zdvořilejší než kin běžně používané pro "jíst". Nebo sí-sa pro "hlavu" je zdvořilejší než húa. Když máme na výběr, je vždy lépe použít zdvořilý výraz, snížíme tak pravděpodobnost nevědomé urážky.
Speciální soubor slov, nazývaný "královský slovník", je používán pro vyjádření příbuzenských vztahů v královské rodině nebo pojmenování částí těla, fyzických a duševních stavů, oděvů, bydlení atd. v souvislosti s královskou rodinou. Většina těchto termínů se užívá jen když mluvíte s králem, královnou a jejich dětmi, cizinci budou mít pravděpodobně jen malou potřebu je ovládat.


Písmo


Thajské písmo, které prodělalo ve srovnání s mluveným jazykem kratší vývoj, se skládá ze 44 souhlásek (ale jen 21 samostatných zvuků) a 48 samohlásek a dvojhlásek (32 samostatných zvuků). Experti nejsou jednotní v názoru na původ písma, které bylo zřejmě vytvořeno asi před 800 lety a vychází z monských a khmerských modelů, jež byly inspirovány písmem z jižní Indie. Stejně jako u těchto jazyků, se thajština píše zleva doprava, ale samohlásky mohou být psané před, po, nad, pod a "kolem" souhlásek nebo se nepíší vůbec, přestože se vyslovují (vrozené samohlásky).
Ačkoliv učení abecedy není obtížné, systém zápisu je sám o sobě dosti komplikovaný, takže pokud neplánujete dlouhý pobyt v Thajsku, je výhodnější učit se jen mluvenou podobu jazyka. Místní názvy v této knize jsou uvedeny jak v thajštině tak v anglické transkripci, takže se můžete, bude-li to nezbytné, přinejmenším pokusit přečíst jména cílů svých cest.


Tóny, výslovnost


V thajštině může být význam jednotlivých slabik změněn prostřednictvím různých tónů - v standardní centrální thajštině je jich pět: nízký tón, střední tón, klesající tón, vysoký tón a stoupavý tón. Například, v závislosti na tónu, slabika maj může znamenat "nový", "hořet", "dřevo", "ne" nebo "tázací částici". "Máj maj maj maj maj" správně přeloženo znamená "nové dřevo není spáleno?". Snad vám tento příklad pomůže docenit význam tónů v mluvené thajštině. Ty způsobují na počátku výuky řadu omylů, zvláště pro ty, kteří nejsou zvyklí na koncept tónového jazyka. Dokonce i když "víme" jak by měl správný tón v thajštině znít, máme tendenci ho modulovat emocí, přízvukem, otázkou a často tak vyprodukujeme zcela nesprávný tón. Proto první pravidlo při výuce thajštiny je zapomenout na intonaci vašeho jazyka, přinejmenším do té doby , než se naučíte vyjadřovat thajsky bez změny základního tónu. Tóny v thajštině: nízký, střední, klesající, vysoký, stoupavý. Jediná cesta jak opravdu pochopit jejich rozdíly, je naslouchat rodilému mluvčímu. Intonace všech pěti tónů je ovšem závislá na hlasovém rozsahu každého mluvčího a neexistuje tak žádný fixní jazykový vzor.


Poznámka překladatele


Transkripce thajštiny do angličtiny je komplikovaná a stávající metody nejsou stoprocentně dokonalé. Dokonce i systém použitý autory této knihy se liší od RTGS. Přepis do češtiny může být daleko jednodušší a výrazně přesnější. V překladu této knihy se všechny thajské výrazy uvádějí v anglické transkripci. Tento "průvodce fonetickým systémem" je tedy použitelný jen pro ty kdo ovládají anglickou výslovnost. Pouze v této kapitole (jazyk) jsme se snažili použít u příkladů thajských slov českou transkripci. Ve slovníčku je v závorce (tam kde se liší) pro srovnání uvedena anglická transkripce podle původního systému.


Přepis


Přepis thajštiny do západních jazyků (zejména angličtiny) je stálý problém - dosud nebyl vymyšlen žádný zcela uspokojivý systém. Thajská vláda užívá Královský thajský všeobecný systém přepisu (Royal Thai General System - RTGS) pro úřední vládní dokumenty v angličtině a pro značení na silnicích. Přesto se objevují místní variace názvů hotelů, silničních ukazatelů směru, nabídek atd., a to v takovém rozsahu, že to mezi návštěvníky působí zmatek.

K tomu je třeba dodat skutečnost, že dokonce i vládní systém má své trhliny. Například souhláska "ch" je užívána pro prezentaci dvou různých souhlásek "ch" a "j" ("č" a "dž"), Vládní systém také nerozlišuje krátkou a dlouhou samohlásku, která ovlivňuje tónovou hodnotu každého slova.

Navíc, mnoho thajských slov (zvláště jména lidí a míst) má hláskování vycházející ze sanskrtu a páli , ale jejich skutečná výslovnost je vzdálená striktně použitému pravopisu původního sanskrtu a páli. Tak například, název provincie Nakhon Si Thammarat, by se překódován doslova změnil na "Nagara Sri Dhammaraja" (Nagara Sri Dhammaradža). Jestliže se to budete pokoušet takto vyslovit, jen velmi málo Thajců vám bude schopno porozumět.
Jména použitá v této knize kopírují nejběžnější praxi nebo například, v případě hotelů, jednoduše uvádí zápis jejich jména v latince, bez ohledu na odlišný postup použitý při jeho přepisu! Když je tento přepis značně odlišný od skutečné výslovnosti, je výslovnost uvedena (podle již zmíněného systému užívaného v této knize) v závorkách po přepisu. Tam kde nebyl k dispozici žádný model v latince, byla jména překódována foneticky, rovnou z thajštiny. Ovšem, to bude užitečné jen pro čtenáře, kteří se "obtěžují" seznámit se s jazykem - je překvapující kolik lidí stráví v Thajsku velmi dlouhou dobu bez toho, aby se naučili jediné slovo thajsky!
Problémy často nastávají, když je jméno transkribováno různě, dokonce na stejném místě. "Thawi", například, můžeme spatřit jako "Tavi, Thawee, Thavi, Tavee" nebo v různých dalších verzích. Neexistuje žádný správný a přesný způsob přepisu thajštiny - jen chybné způsoby. Thajština sama je v této věci neuvěřitelně nekonsistentní a některé často používané anglické výrazy nemají v thajštině žádný zvukový ekvivalent.
Někdy se dokonce mísí doslovný přepis sanskrtu s thajskou výslovností, jako v případě jména krále: Bhumibol (které se vyslovuje Phumiphon , ale překódováno podle sanskrtu bylo by Bhumibala).


V sekci JAZYK na těchto stránkách je použit můj vlastní autorský text z Lonely Planet Thajsko.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Thajská přísloví

Slovníček

Užitečné výrazy

Česko - thajský obrazový slovník (296 stran, pdf) - je to obrovský  soubor 13 Mb!

Prosím pouze o osobní použití - dělal jsem na tom 2 roky!