Rama V.


Rama V. - Král Chulalongkorn (1868-1910)


Je také známý jako Phra Chula Chomklao Chaoyuhua. Byl nejstarším synem Krále Ramy IV. Narodil se v Bangkoku 20.září 1853 a byl korunován ve svých patnácti letech 1.října 1868 po demisi svého smrtelně nemocného otce. Král Chulalongkorn je zřejmě nejctěnější z celé Dynastie Chakri. Za jeho dlouhé vlády (42 let a 23 dnů) dosáhla země obrovskéhé pokroku.


Modernizace země


Král aktivně sledoval politiku "modernizování" země a měl ve svých službách množství Evropanů, kteří dohlíželi na takové projekty jako byla stavba první železnice v Thajsku (financovaná z první zahraniční státní půjčky). Mezi jeho největší zásluhy dále patří reforma školství (zřídil první státní školu pro nekrálovské Thajce), zrušil otroctví, zavedl papírové peníze, zřídil zákonné soudy atd. Reformoval administrativní řízení státu, zavedl ministerstva, zrušil funkci druhého krále a jmenoval diplomaty v mnoha zemích.


Cestovatel


Sám podnikl dvě návštěvy Evropy (1897 a 1907), během kterých se seznámil s většinou hlav států Evropy. Vytvořila se tak pouta přátelství mezi ním a různými evropskými královskými rodinami, které existují až do současnosti. Nejen že on sám byl první thajský král, který cestoval do zahraničí (a nejen do Evropy), ale posílal své syny ke studiu v Evropě (univerzity a vojenské školy v Anglii, Dánsku, Německu a Rusku).


Obratný politik


Stejně jako jeho otec byl velice schopný a obratný politik. Úspěšně zvládl realizaci myšlenky kultivovat Siam jako nárazníkový stát mezi koloniálními Evropskými velmocemi v Jihovýchodní Asii. Cena, kterou za to Thajsko zaplatilo - tj. ztráta pohraničních území (zejména Laos po roztržce s Francií) byla dostatečně odměněna tím, že Siam nebyl nikdy kolonizován. Jako jediná země v oblasti si udržel svoji svrchovanost po celé období koloniální expanze. Nesmírně milován svým lidem, zemřel Král Chulalongkorn 23. října 1910.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Královská rodina

Dynastie Chakri

Chakri Dynasty - Wikipedia