Barma (Myanmar) - Yangon Region


 

Počet obyvatel

6 500 000

Rozloha

10 171 km2

Hlavní město oblasti

Yangon (4 400 000 obyv.)

Vzdálenost od Yangon

0 km

Sousední státy a oblasti

Bago Region, Ayeyarwady Region

Yangon (dříve Rangún)


působí dojmem malebné neuspořádanosti, jakoby zde neustále pokračovaly napůl dokončené práce. Je také nejvíce mnohonárodním, kosmopolitním a nejzajímavějším městem Myanmy (dříve Barmy). Město se rozkládá v úrodné deltě široké řeky Yangon v centrální Myanmě a vyzařuje obrovské množství podnikavosti, přinejmenším tolik, kolik jí vláda povolí. Lidé pendlují mezi domovem a prací nebo školou na použitých zrekonstruovaných čínských převozních lodích a západní nákupní střediska se hemží novou generací nakupujících.

Rozpadající se chatrné domy jako např. působivé kolonádové budovy ministerstev, které lemují Strand Rd, vysoké skleněné administrativní věžáky v čínském stylu a třpytící se stúpy se zlatými špičkami střech tvoří neupravenou, nepravidelnou změť kypící životem. Z ptačí perspektivy vypadá les satelitních antén na střechách jakoby by se nořil do moře telefonních drátů, proplétajících se skrz mozaiku této nesourodé architektury. Hloučky dětí v neposkvrněných zelených školních uniformách, mládež v džínách a tričkách, mniši zahalení do šafránově zbarvených pruhů látky a muži i ženy odění v longyi si razí cestu na přeplněných rozbitých chodnících v centru města, vyhýbajíce se miniaturním židličkám a stolkům patřících k všudypřítomným čajovnám a pouličním prodejcům nabízejícím všechno možné od kradených slunečních brýlí a použitého oblečení až po lesklé plakáty barmských modelek a filmových hvězd.

Některé části města vypadají, jakoby je nedávno postihlo silné zemětřesení, jiné jsou plné zeleně a přirozeně se zde najdou i rychle se rozrůstající průmyslové zóny jako všude jinde na světě. V Yangonu navzdory modernímu městskému stylu jsou nejoblíbenější obuví Vietnamky a rytmus života je spíše poklidný nežli bouřlivý. Bývalý Rangún je jedním z nejexotičtějších a nejúchvatnějších měst v jihovýchodní Asii.


Historie


Yangon jako hlavní město Myanmy nefiguruje příliš dlouho. Stal se jím v roce 1885, když Britové dobyli severní Myanmu a skončilo krátké období, po něž bylo Mandalay hlavním městem Barmského království.

Ačkoli Yangon nebyl sídlem vládních institucí příliš dlouho, jeho historie je mnohem delší. Po většinu času patřil ovšem mezi menší města ve srovnání například s městy jako Bago (Pegu), Pyay nebo Thaton. V roce 1755 král Alaungpaya dobyl střední Myanmu a vybudoval nové velké město pod názvem Dagon, předchůdce Yangonu. Yangon znamená "konec bojů"; král spíše marně doufal, že dobytím centrální části Myanmy ukončí období válek.

V roce 1756 byl zničen Thanlyin (Syriam) na opačném břehu řeky a Yangon se stal důležitým námořním přístavem. V roce 1841 byl Yangon téměř zničen požárem. Zrekonstruované město ovšem utrpělo rozsáhlé škody během druhé anglo-barmské války v roce 1852. Britové, kteří tehdy Barmu opanovali, přestavěli město do jeho dnešní základní podoby a přejmenovali ho na Rangún.

Počátky Yangonu, tehdy Dagon, jsou úzce spjaty s velkou buddhistickou stúpou - Shwedagon Paya. Ta nestojí přímo v centru města, nýbrž asi o 3 km severněji. Přesto absolutně dominuje siluetě města.

V roce 1988 bylo přibližně 15% obyvatel centra Yangonu (všechno squatteři) přesídleno do sedmi myo thit (nových měst), severovýchodně od centra. Řada starých koloniálních budov, které tito squatteři obývali, je dnes zrekonstruována a slouží jako kanceláře, obchody a bytové domy. Vláda zdůvodnila přesídlení snahou rozptýlit obyvatele města po jeho ploše rovnoměrnějším způsobem, aby mohla nařídit další rozvoj města a zajistit prostor pro plánované průmyslové zóny na jeho okrajích.

Město se značně proměnilo po ukončení socialistické éry v roce 1989. Od počátku roku 1990 vláda začala vylepšovat vzhled města tím, že dala vyčistit ulice a omítnout mnoho veřejných budov. Od roku 1992, kdy se moci ujal relativně umírněný, pro-kapitalistický generál Than Shwe, se na silnicích objevila nová osobní i nákladní auta, v centru města jsou běžně k vidění mobilní telefony a na horizontu se rýsují talíře satelitních antén. Aby z ulic zmizely všudypřítomné krvavě rudé plivance, bylo v roce 1995 zakázáno pouliční prodávání betelu. Ovšem jako u mnoha jiných podobných zákazů, výsledek byl zanedbatelný.

 

Od listopadu 2005 je hlavním městem Naypyidaw (Neipyijto, Nepjito nebo také Nepyito), kam se vojenská chunta rozhodla přesunout hlavní město země z šikovně položeného přístavu blízko města Pyinmana v odlehlé horské oblasti, 320 km na sever od Yangonu. Vysvětlení, že místo má strategičtější polohu se jeví jaksi nedostatečné. Pravděpodobnější je že vojenský režim, chce mít více kontroly nad etnickými menšinami v pohraničí nebo se obává zahraniční invaze, vyloučit nelze ani tak zcestné důvody, jakými je například věštba.


Orientace


Město je z jihu a západu ohraničeno řekou Yangon (jinak se jí také říká Hla-ing), na východě tvoří hranici Pazundaung Chaung (kanál Pazundaung), který ústí do řeky Yangon. Město je rozděleno do čtvrtí (township) a pouliční adresy mají následující tvar - 126 52nd St Botataung Township nebo krátce Botataung t/s. Na sever od centra se město nálevkovitě rozevírá do sítě dlouhých, klikatých ulic.

Na severním okraji města se nachází většina obchodů a hotelů, a to na ulicích Pyay Rd, Kaba Aye Pagoda Rd a Insein Rd, což jsou dlouhé průběžné komunikace, které směřují od letiště na jih do centra. Adresy v severní oblasti uvádějí vzdálenost od Sule Paya (vyjádřenou počtem mil), která je význačnou stú-pou ve středu města. Např. "Pyay Rd, Mile 8" znamená, že místo se nachází asi 13 km severně od Sule Pyay na Pyay Rd.

Dvě nejdůležitější čtvrti vně centra jsou Dagon, kde se nachází pagoda Shwedagon, People's Park a několik velvyslanectví, a Bahan, v němž najdete řadu hotelů a zájezdních hostinců střední a vyšší cenové třídy. Jezero Kandawgyi přerušuje plynulý dopravní proud a ulice se od něj rozbíhají jako paprsky kola. Tím je zároveň příhodným orientačním bodem, podle nějž se lze řídit.

Centrum Yangonu je relativně přehledné, snadno se v něm zorientujete a lze je bez problémů projít pěšky. Hlavní ulice centra vytvářejí pravoúhlou síť a menší uličky v severojižním směru jsou číslovány podobně jako např. v USA. Po získání nezávislosti byla řada hlavních ulic přejmenována.


Shwedagon Paya


Shwedagon Paya je hlavním symbolem Yangonu a spolu s Baganem i celé Myanmy. Většina přicházejících do Shwedagonu jsou místní, neboť význam této památky je hluboce náboženský a Shwedagon se hrdě tyčí jako symbol starobylosti a nadčasovosti. Je-li Bagan výjimečná částečně díky své izolaci, je Shwedagon ještě exotičtější vzhledem ke způsobu, kterým se přizpůsobila prostředí a splynul a s fyzickou i mentální geografií města. Pokračování ...


Sule Paya


Jen málokde narazíte na takovou raritu, že na hlavním kruhovém objezdu ve městé stojí 2000 let starý zlatý chrám. Vysoká pagoda Sule, obklopená vládními budovami a obchody, je dalším příkladem podivné rozpolcenosti města. Není zcela běžné, že na prostoru několika bloků domů můžete zaskočit jak do internetové kavárny, tak do chrámu, kde se uchovávají Buddhovy vlasy. Pokračování ...


Botahtaung Paya


I o této pagodě, která patří mezi tzv. "velkou trojku", se říká, že jsou zde uchovávány Buddhovy vlasy. Botataung Paya byla pojmenována po tisícovce vojenských velitelů, kteří eskortovali Buddhovy ostatky z Indie do Myanmy před 2000 lety (Bo znamená vojenský velitel a tataung znamená 1000). Říká se, že jeden půlrok zde dokonce bylo všech osm pramenů Buddhových vlasů před tím, než byly přeneseny do různých míst. Pokračování ...


Chauk Htat Gyi Paya


Obří ležící Buddha v Chaukhtatgyi (65 m) v současné podobě pochází z rekonstrukce v roce 1966. Ta nahradila původního Buddhu z roku 1907 postaveného sirem U Hpor Thar. Je téměř tak velký jako socha v Bagu, je velmi působivý. Dobře však, že leží. Protože zvláště když si představíte, jak by vypadal, kdyby byl ve vztyčené poloze, mohly by poklidné rysy odpočívajícího Buddhy začít vypadat trochu děsivě. Pokračování ...


Kabar Aye Paya


Zedi "světového míru" byla postavena pro 6. buddhistický synod v letech 1954-1956. Třicet čtyři metrů vysoká stupa měří 34 m i po obvodu. Nachází se asi 11 km severně od centra města, pár kroků za hotelem Renaissance Inya Lake. Tento pokus vybudovat moderní pagodu byl neuvěřitelně úspěšný. Nevypadá úplně stejně jako starší, mnohem elegantnější myanmarské pagody. Pokračování ...


Maha Wizaya Paya


Pagoda Maha Wizaya je spojena pěší lávkou s jižní branou shwedagonského komplexu, ale ve srovnání s ním je přirozeně méně zajímavá. Tato spíše prostá, rovnoměrná zedi byla postavena v roce 1980 v upomínku sjednocení theravada buddhismu v Myanmě. Nepálský král věnoval pro její komoru svaté ostatky a barmský vojenský diktátor Ne Win pagodu osadil jedenáctipatrovou hti - tj. o dvě patra vyšší než je shwedagonská hti. Pokračování ...


Nga Htat Gyi Paya


Jižně od Chaukhtatgyi Paya se nachází obří sedící Buddha. Jméno chrámu doslova znamená "Pět Buddhových příběhů". Často se mu také říká pětipatrový Buddha - to díky pětivrstvé střeše na ocelové konstrukci uvnitř níž se nachází. I s podstavcem je vysoký 13,5 m a široký 13,9 m. Pochází z roku 1900.

Pokračování ...


National Museum - Národní muzeum


Asi kilometr severně od Bogyoke Aung San Rd a přímo na jih od velvyslanectví Indonésie stojí Národní muzeum, obsahující nenápadné, rozsáhlé, ale poněkud špatně značené sbírky. Nicméně najde se zde řada zajímavých exponátů, mezi jinými zejména 8m vysoký Sihasana (Lví trůn), který patřil poslednímu barmskému králi Thibawu Minovi či řada královských korunovačních klenotů. Pokračování ...


Bogyoke Market - Scottův trh


Je nejslavnější trh v Yangon. Někdy se mu říká starým britským názvem Scott Market. Postaven byl v klasické koloniální architektuře v roce 1926 a pojmenován byl podle James George Scott, který zavedl v Barmě fotbal. Po roce 1948 byl přejmenován podle generála Bogyoke Aung San. V devadesátých letech přibylo nové křídlo. Na rozlehlém trhu se dá procházením strávit klidně celý půlden. Pokračování ...


Karaweik Hall


Je jednou z dominant moderního Yangonu. Najdete ho na jezeře Kandawgyi Lake. Je kopií starobylých královských lodí. Jedná se o dva mýtické ptáky Karaweik vedle sebe, kteří na zádech nesou palác. Celkové rozměry jsou 39 m na šířku a 82 m na délku. Postaven byl v letech 1972 - 74 a posléze celý pozlacen.

Pokračování ...


Htauk Kyant - válečný hřbitov


Je největší ze tří válečných hřbitovů v Barmě. Nachází se asi 30 km od Yangon na výpadovce do Bago. Vybudován byl v roce 1951 a je dodnes udržován díky Commonwealth War Graves Commission. V rozlehlém perfektně upraveném areálu najdete 6 374 hrobů spojeneckých vojáků, kteří zemřeli v Barmě v průběhu II. světové války a také 52 hrobů vojáků z I. světové války. Pokračování ...


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Zájezdy Barma

Víza Barma

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů