Barma (Myanmar) - Historie

Barmské říše


Předbarmské říše


V období od 3. tisíciletí př. n.l. se na Indočínský poloostrov začali stěhovat Tibetobarmánci, Monkchmérové a Thajčíňané. Ve 3. a 4. stol. n.l. vytvořili vyspělou civilizaci Pjuové - předchůdci Barmánců (založili centrum Šríkšétra). V 5. a 6. stol. n.l. osídlili Dolní Barmu Monové (založili Thatchoum a Pegu). Pokračování ...


1044-1287 První barmská říše - pugamská dynastie (Bagan)


V 8. a 9. stol. pronikli do střední Barmy Barmánci a založili Pugam (Bagan), který se v 11.-13. stol. stal hlavním městem prvního barmského státu, ve kterém se rozvinula buddhistická kultura a bylo postaveno velké množství pagod, dochovaných dodnes. Ve 13. stol. vyplenili Pugam Mongolové (Kublaj Chán). Pokračování ...


1315-1364 Sakain (Sagaing)


Ve 13. - 18. stol. pronikali na území Barmy Šanové, kteří zakládali další centra - Sagaing, Ava, Taunngu. Sagaing se stal hlavním městem nezávislého Šanského království po pádu Baganu, kdy ovládl střední Myanmu chaos. Období slávy města bylo krátké, král Thado Minbya, vnuk zakladatele, přesunul v roce 1364 hlavní město do Inwy (Ava). Pokračování ...


1364-1555 Ava (Inwa)


Název města Inwa zněl v jazyce pálí Rat-Hiapura, což znamená "Město klenotů". V barmštiné má tento název podobu Tadanabon. Inwa, "Ústí jezera", byla barmským hlavním městem s několika přestávkami od roku 1364 do roku 1841, kdy bylo sídlo přesunuto do Amarapury. Pokračování ...


1287-1757 Monské království Pegu (Bago)


V průběhu panování pozdějších monských dynastií (1287 - 1539) se Hanthawady stalo hlavním městem monského království Ramanadesa, které se rozkládalo na území celé jižní Myanmy. V roce 1539 se zde moci chopili Bamarští, když král Tabinshwehti zabral Bago pro své království Taungoó. O městu jako o důležitém námořním přístavu se často zmiňovali i první evropští návštěvníci, kteří je znali pod jménem Pegu. Pokračování ...


1404-1784 Arakanské království - myouhaunská dynastie (Mrauk U)


Město Mrauk U byl posledním slavným rakhaingským hlavním městem, a to plných 354 let od roku 1430 do roku 1784. V dobách největší slávy byl svobodným přístavem, sloužícím obchodování se Středním Východem, Asií, Holandskem, Portugalskem a Španělskem. Jeden Holanďan, který sem zavítal v 16. století, jej popsal jako jedno z nejbohatších měst v Asii, srovnatelné s Londýnem či Amsterodamem. Na jihozápadě města jsou stále patrné zbytky evropské čtvrti zvané Daingri Kan. Pokračování ...


1531-1752 Druhá barmská říše - taunnguská dynastie


Země byla znovu sjednocena až v 17. století. Po řadu staletí spolu jednotlivé etnické skupiny sváděly boje o moc a nadvládu. Barmánci získali převahu až v polovině 18. století. Během následující vlády barmských králů získala Barma své stávající hranice. Hlavním městem je znovu Pegu (Bago). Pokračování ...


1752-1885 Třetí barmská říše - kounbhaunská dynastie


Období kounbhaunské dynastie 1752 - 1885 bylo posledním vzepětím barmského království. V 19. stol. pronikali do Barmy Britové, kteří postupně ve 3 britsko-barmských válkách od jihu dobývali Barmu (1. válka 1824 - 1826, 2. válka 1851 - 1852). Ve 3. válce v roce 1885 Britové dobyli královské město Mandalaj, sesadili posledního barmského krále Thibhoa a odvezli ho do exilu v Indii. Pokračování ...


Hlavní města - kounbhaunská dynastie


1752-1760 Shwebo
1760-1765 Sagaing
1765-1783 Ava
1783-1821 Amarapura
1821-1842 Ava
1842-1857 Amarapura
1857-1885 Mandalay

Přehled králů - kounbhaunská dynastie


1752-1760 Alaungpaya
1760-1763 Naungdawgyi
1763-1776 Hsinbyushin
1776-1781 Singu
1782 Maung Maung (svržen po sedmi dnech vlády)
1782-1819 Bhoutobhuya
1819-1837 Bodawpaya
1837-1846 Tharrawaddy
1846-1853 Pagan
1853-1878 Mindon
1878-1885 Thibaw (svržen Brity a odvezen do exilu)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Historie - Chronologický přehled

Historie - Období britské nadvlády

Historie - II.světová válka a boj za osvobození

Historie - Občanská válka (1948-1962)

Historie - Junta (1962-2010)

Historie - Současnost

Historie - Významné osobnosti

Zájezdy Barma

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů