Barma (Myanmar) - Historie

Současnost


prosinec 2010 - Barma omezuje svobodu slova nově zvolených poslanců


Svoboda slova poslanců nového parlamentu v Barmě bude omezena na základě zákonů, které diktují fungování nově zvolené vlády. Omezení také ustavují dvouletý trest vězení za jakýkoliv protest na půdě parlamentu. Zákony podepsané hlavou junty generálem Than Shweem stanovují, že poslanci mají možnost svobodného projevu, pokud jejich řeč neohrožuje národní bezpečnost, celistvost země nebo neporušuje ústavu. Zákony také ustavují trest dvouletého vězení pro osoby, které protestují na parlamentní půdě nebo fyzicky napadnou zákonodárce v parlamentu. Trest jednoho roku odnětí svobody a pokuta budou také uděleny těm, kteří nejsou zákonodárci a vstoupí do parlamentní haly v průběhu jednání.


10.12.2011 - Aun Schan Su Ťij a první americký představitel


Aun Schan Su Ťij se setkala se zástupcem náměstka amerického ministra pro východoasijské a pacifické záležitosti Josephem Yunem, aby prodiskutovali současnou politickou situaci v Barmě a americkou politiku vůči této zemi. Joseph Yun, který přijel do Barmy 7. prosince na čtyřdenní návštěvu, je první vyšší státní úředník Spojených Států na návštěvě země od května, kdy se asistent americké ministryně zahraničí Kurt Campbell setkal se Su Ťij, která byla v té době stále v domácím vězení. Joseph Yun setkal 9.12 v hlavním městě Naypyidaw s barmským ministrem zahraničí Nyan Winem, policejním náčelníkem Khin Yiem a funkcionáři z ministerstva pro vědu a technologie.


21.01.2011 - Aun Schan Su Ťji se setkává s thajským ministrem


Thajský ministr zahraničí Kasit Piromya se setkal s Aun Schan Su Ťji v hotelu v Rangúnu. Sdělil jí, že jeho vláda usiluje o demokratizaci a proces národního usmíření v Barmě, ale nebude podporovat opoziční barmské skupiny. Podle Piromyy Thajsko podporuje plán na ukončení ekonomických sankcí vůči Barmě a nebude dále poskytovat ani útočiště ani podporu ozbrojeným opozičním skupinám na hranici.


31.01.2011 - první zasedání nového parlamentu


Nově ustavený barmský parlament se poprvé sešel 31. ledna. Dvoukomorový parlament složený z 664 zákonodárců se sešel v přísně střežené budově v hlavním městě Neipyijto. Novinářům, diplomatům i barmské veřejnosti byl vstup do budovy zakázán.


04.02.2011 - Barma má nového prezidenta a vládu


Novým prezidentem Barmy byl 4. února barmským parlamentem jednomyslně zvolen dosavadní premiér odcházející vojenské vlády Thein Sein. Ve funkci premiéra působil od října 2007 a v současné době vede největší politickou stranu Stranu svazové soudržnosti a rozvoje (Union Solidarity and Development Party - USDP), která je úzce spojená s vojenskou juntou. V pátek 11. února barmský parlament jednomyslně schválil novou vládu navrženou prezidentem. Pouze čtyři ministři z třicetičlenné vlády nebyli v minulosti členy armády.
Nejvyšší představitel barmské vojenské junty generál Than Šwei ještě před zvolením nové vlády, oznámil vytvoření Nejvyšší státní rady (State Supreme Council). Tato osmičlenná rada vedená Than Šweiem, která nemá žádnou oporu v ústavě z roku 2008, má oficiálně fungovat jako poradní orgán nové vlády. Podle armádních zdrojů však právě Nejvyšší státní rada má být, jak její název napovídá, skutečným centrem moci v novém uspořádání barmského státu. Společně s generálem Than Šweiem a novým prezidentem Thein Seinem se členy rady stali i další generálové z dosud vládnoucí junty.


15.03.2011 - diplomaté EU v Barmě


Diplomaté z Evropské unie se v Rangúnu sešli se zástupci opozice, aby diskutovali o sankcích Skupina 25 diplomatů z Evropské unie se 15. března v Rangúnu setkala se zástupci barmské opozice včetně vůdkyně Národní ligy pro demokracii (NLD) Aun Schan Su Ťij a vůdce Národní demokratické síly (NDF) Khin Maung Swe. Hlavním tématem setkání byla možnost zrušení ekonomických sankcí Evropské unie proti barmskému režimu. Zatímco vůdce NDF shromážděným diplomatům řekl, že lidé v Barmě trpí v důsledku sankcí a prosazoval jejich zrušení, Su Ťij a NLD podporují prodloužení sankcí.


30.03.2011 - rozpuštěna Státní rada pro mír a rozvoj


Barmský vojenský diktátor generál Than Šwei ve středu 30. března rozpustil Státní radu pro mír a rozvoj (angl. State Peace and Development Council - SPDC), nejvyšší orgán vojenské junty, který oficiálně vládl Barmě od roku 1997. Vládní pravomoce tak nyní formálně přešly na novou vládu v čele s prezidentem Thein Seinem. Skutečné mocenské poměry v Barmě se však předáním moci nemění.

Rozhodující vliv armády na politiku Barmy zajišťují i nadále nedemokratická ústava z roku 2008, převaha prorežimních stran v parlamentu jako výsledek loňských zmanipulovaných voleb a vojenská minulost drtivé většiny členů dnešní "civilní" vlády. Přechod nejvyšších generálů vojenské junty do nového orgánu nazvaného Nejvyšší státní rada svědčí o tom, že stará generace generálů lpí na své moci a ve vedení státu nelze příliš počítat dokonce ani s generační obměnou. Rada, jejíž existence mimochodem nemá jakoukoliv oporu v barmské ústavě, bude oficiálně pouze poradním orgánem nové vlády. Vzhledem k jejímu personálnímu složení není však pochyb o tom, že právě Nejvyšší státní rada bude v pozadí všech rozhodnutí nové vlády.

Můžeme najít paralely mezi současnou snahou o vylepšení obrazu barmského režimu a úsilím bývalého barmského vojenského diktátora Nei Wina legitimizovat svoji vládu. Generál Nei Win 2. března 1974, tedy dvanáct let po nastolení vojenského režimu v Barmě, také nahradil vojenskou vládu Revoluční rady, civilní diktaturou založenou na vládě jedné - Barmské socialistické strany - s Nei Winem v čele země jako prezidentem republiky. Than Šwei se vydal podobnou cestou, když založil Sdružení svazové soudržnosti a rozvoje (USDA) před volbami v roce 2010 přeměněnou na Stranu svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), jejímž se stal prezidentem. Stejně jako Nei Win nechal i Than Šwei sepsat ústavu tak, aby legalizoval svou vládu a dal jí civilní podobu a po Nei Winově vzoru i Than Šwei nechal tuto ústavu legitimizovat vůlí lidu ve zmanipulovaném referendu. Po vyhlášení socialistické republiky vládl Nei Winův režim dalších 14 let, než byl po potlačení povstání v roce 1988 vystřídán v čele státu současnou garniturou generálů.

Tento letmý pohled do moderní barmské historie vysvětluje, proč většinu Barmánců přeměna současné politické struktury Barmy nechává zcela chladnou. Všechno to už zažili dříve, takže nad současnými změnami nejásají a nevidí v nich posun k větší svobodě či většímu respektu k základním lidským právům. Ať už se barmští generálové nazývají Revoluční radou, Ústředním výborem Socialistické strany Barmy, Státní radou pro zákon a pořádek , Státní radou pro mír a rozvoj, či nyní Národní radou pro obranu a bezpečnost, stále jsou to ti stejní diktátoři.

"Současné dění v Barmě není vedeno úsilím zemi postupně demokratizovat, ale spíše snahou barmských generálů legitimizovat barmský režim v očích světové veřejnosti a politiků. Obyčejným lidem v Barmě tyto změny nepřinášejí o nic více svobody než dříve, ale prominenti režimu se mohou radovat, protože značná část mezinárodního společenství včetně některých evropských zemí, vnímají předání moci jako krok správným směrem a jsou dokonce nakloněni uvažovat o zrušení mezinárodních sankcí proti režimu.


04.07.2011 - Su Ťij poprvé po propuštění vyjela mimo Rangún


Su Ťij začala poprvé od svého propuštění z domácího vězení v listopadu loňského roku testovat hranice své nově nabyté svobody. Poprvé od té doby opustila Rangún a podnikla cestu do historického města Bagan. Barmská vláda Su Ťij před její první cestou mimo Rangún varovala před chaosem, který by mohl nastat, pokud by se snažila získat podporu veřejnosti, a existují proto obavy o její bezpečnost. I když Su Ťij může teoreticky volně cestovat, skutečným testem volnosti byl až její druhý výlet do města Pegu, kam se vydala 14. srpna. V Pegu se zúčastnila otevření dvou knihoven založených NLD a setkala se s členy fóra mládeže.


19.07.2011 - Třítisícový průvod na Den mučedníků


Aun Schan Su Ťij vedla pochod více než 3 000 lidí z ústředí opoziční Národní ligy pro demokracii (NLD) do Mauzolea mučedníků v Rangúnu při veřejné demonstraci k uctění památky Dne mučedníků. Tento den připomíná výročí zavraždění otce Aun Schan Su Ťij, generála a bojovníka za nezávislost Barmy Aun Schana a jeho kolegů v roce 1947. Aun Schan Su Ťij se zúčastnila také oficiální ceremonie k příležitosti Dne mučedníků, jíž se naposledy mohla zúčastnit před devíti lety. Su Ťij strávila více než patnáct z posledních dvaceti let v domácím vězení.


19.08.2011 - Su Ťij se poprvé setkala s prezidentem Thein Seinem


Aun Schan Su Ťij se poprvé setkala s novým civilním prezidentem Barmy, což je vnímáno jako znamení, že režim zmírňuje postoj vůči svým oponentům a kritikům. Hodinová schůzka s prezidentem Thein Seinem, která se konala v hlavním městě Neipyijto, je historickým setkáním nositelky Nobelovy ceny a jednoho z bývalých nejvyšších generálů předchozí junty, která Su Ťij držela v domácím vězení po více než patnáct let z posledních dvou desetiletí. "Je to důležitý krok k národnímu usmíření. Všichni bychom měli spolupracovat", řekl AFP před jednáním Ko Ko Hlaing, hlavní politický poradce prezidenta. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi v prezidentské kanceláři, není ale zatím příliš jasné, co bylo obsahem jednání.
V poslední době se ale objevují náznaky, že nová vláda zmírní svůj postoj ke svým kritikům. Kromě setkání s prezidentem Thein Seinem Su Ťij během července a srpna také dvakrát jednala s ministrem práce Aung Kyi.


21.08.2011 - Vyslanec OSN navštívil Barmu


Tomas Ojea Quintana, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Barmě, přijel do Barmy poprvé po více než roce od své poslední návštěvy. Quintana se během své cesty setkal s představiteli vlády, zúčastnil se jednání parlamentu, jednal se Su Ťij a dalšími představiteli vedení NLD a navštívil také vězení Insein, kde hovořil s několika politickými vězni.


15.09.2011 - Barma povolila zakázané zahraniční internetové stránky


Barmský represivní režim povolil v září poprvé po mnoha letech přístup na některé do té doby zakázané webové stránky, a to včetně těch, které spravují disidenti v exilu. Přestože barmská vláda povolila užívání internetu v zemi asi před deseti lety, zároveň agresivně monitorovala, kdo provádí jakou činnost na internetu, a často zablokovala ty webové stránky, které byly vůči vládě kritické. Odvolaný zákaz se týká webových stránek médií Reuters, Bangkok Post, Singapore Straits Times a dalších regionálních novin, stejně tak jako barmského vysílání stanic Voice of America, BBC a exilového Democratic Voice of Burma. Povoleny byly i servery Youtube či Facebook, které hojně využívají opoziční hnutí ke sdílení informací o aktuálním stavu v Barmě. Pod silnou kontrolou vlády však nadále zůstává televize. Také pro zahraniční novináře z velké míry nadále platí zákaz legálně ze země reportovat.


30.09.2011 - Protesty vedly k pozastavení výstavby přehrady Myitsone


Přehrada Myitsone má být postavena, jako vůbec první svého druhu, na řece Iravadi, nejposvátnější řece Barmy. V posledních týdnech však svitla naděje, že pobouření obyvatel by mohlo vést k něčemu v zemi velmi nezvyklému: je možné, že na základě protestu veřejnosti bude vláda nucena přehodnotit dosavadní plány. Alespoň tak to naznačuje prohlášení, které vydal 30. září prezident Thein Sein, podle něhož má být výstavba tohoto vodního díla dočasně zastavena.
Sílící znepokojení nad dopady vodní nádrže Myitsone na řece Irivadi vedla k nárůstu kritiky ze strany barmské veřejnosti, což je, vzhledem k tomu, že se jedná o státní projekt, jev celkem ojedinělý. Na rozdíl od jiných kritik mířených proti režimu, protesty proti této výstavbě zazněly tentokrát nejen ze strany celého spektra barmské veřejnosti, ale také od některých představitelů vlády. Protože hrozilo, že tato záležitost přeroste v celonárodní kampaň, jež by mohla být otevřenou hrozbou stávající vládě, lze předopokládat, že to vedlo režim k tomu, aby výstavbu pozastavil.


12.10.2011 - druhá amnestie


Vláda v čele s prezidentem Theinem Seinem vyhlásila druhou amnestii, která je vnímána jako další pokus o uchlácholení mezinárodního společenství. Oznámila, že propustí 6 395 vězňů, mezi nimi bylo však jen 227 politických vězňů. Na mnoho významných vězňů svědomí, jako například Mi Ko Nain, U Khun Tun Oo, U Gambira a další, se amnestie nevztahovala.


17.11.2011 - Barma získala předsednictví v ASEAN na rok 2014


Ve dnech 17. - 19. Listopadu 2011 se na indonéském ostrově Bali konal pravidelný summit Sdružení národů Jihovýchodní Asie. Během letošního summitu bylo členskými státy odhlasováno předsednictví Barmy v roce 2014 výměnou za politické reformy. Obránci lidských práv se však domnívají, že tento krok ke zlepšení situace na poli lidských práv v Barmě nebude stačit.


25.11.2011 - NLD bude kandidovat v doplňkových volbách


Opoziční barmská strana Národní liga pro demokracii (NLD) vedená držitelkou Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij oznámila, že bude kandidovat v doplňkových volbách do Parlamentu a nechá se tak opět zaregistrovat. Šestašedesátiletá Su Ťij požádala 25. listopadu 2011 o novou registraci, aby mohla osobně kandidovat v chystaných doplňkových volbách za ještě neupřesněný barmský region. Ve volbách se bude rozhodovat o celkem 48 mandátech, ale Národní liga pro demokracii bude kandidovat jen ve 42 okrscích. Minulé parlamentní volby v listopadu 2010 Národní liga pro demokracii bojkotovala. Příčinou bojkotu byla součást volebního zákona, která nařizovala stranám vyřadit z kandidátek kohokoli, kdo byl vězněn. Toto ustanovení bylo namířeno proti Su Ťij, která strávila od roku 1990 značnou část života ve vězení nebo v domácím vězení, z něhož byla propuštěna v listopadu 2010.


30.11.2011 - návštěva americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová


Americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová přijela 30. listopadu 2011 na oficiální návštěvu do Barmy jako první vysoký diplomat USA po více než padesáti letech. Cílem této návštěvy bylo především vyjádření podpory reformnímu procesu, o kterém se prezident Barack Obama vyjádřil jako o 'jiskřičkách naděje' v souvislosti s demokratizací celé země. I přes tyto reformní krůčky je v Barmě podle posledních údajů uvězněno zhruba 1700 politických vězňů (podle údajů AAPP). Během své návštěvy dala Hillary Clintonová jasně najevo, že bude trvat na tom, aby představitelé vlády učinili všechna opatření k propuštění všech politických vězňů. O návštěvě šéfky americké diplomacie informoval americký prezident Barack Obama již na začátku listopadu tohoto roku během své cesty do Asie, kam zavítal kvůli summitu Sdružení Jihovýchodní Asie ASEAN. Den předtím se americký prezident telefonicky spojil s barmskou opoziční vůdkyní Aun Schan Su Ťij, která ho informovala o současné politické situaci v zemi. Su Ťij zdůraznila, že klíčovou roli v Barmě bude hrát všeobecný proces usmíření. Zároveň povzbudila americkou vládu v její snaze podpořit Barmu za podmínky, že bude spolupracovat i se západním světem.


02.12.2011 - prezident podepsal zákon, který povoluje organizovat protesty


Občané Barmy budou mít možnost požádat úřady o povolení zorganizovat protestní akci. Prezident Barmy Thein Sein podepsal 2. prosince 2011 zákon, který povoluje shromažďování osob za účel protestních akcí. V den podpisu tohoto zákona odletěla z Barmy americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, která během své návštěvy vyzývala oficiální představitele země k dalším reformním krokům.


prosinec 2011 - Čínský velvyslanec se setkal s Aun Schan Su Ťij


Vztahy mezi Barmou a Čínskou lidovou republikou procházejí proměnou také v návaznosti na větší otevřenost Barmy vůči západnímu světu. I přes to, že Peking vždy otevřeně podporoval vojenskou juntu, byly obnoveny během prosince 2011 kontakty mezi Čínou a barmskou opoziční vůdkyní Su Ťij, která požádala sama o schůzku. Obsah schůzky však nebyl Pekingem upřesněn. Jde o první setkání na nejvyšší úrovni mezi velvyslancem Čínské lidové republiky v Barmě a zástupcem barmské opozice od roku 1991, navíc krátce poté, co se Su Ťij v Rangúnu jednala americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Čína v této souvislosti dala jasně najevo, že se svých zájmů v Barmě, kde investuje miliardy dolarů do energetických a dalších projektů a kde její námořnictvo využívá i místní přístavy, jen tak nevzdá. Peking v současnosti provádí výstavbu plynovodů z jižního pobřeží Barmy do jihozápadní čínské provincie Yunnan k transportu zemního plynu z Bengálského zálivu a ropy ze Středního východu.


13.01.2012 - propuštění politických vězňů


Na základě nařízení prezidenta Thein Sein bylo propuštěno 651 vězňů včetně 272 politických vězňů, mezi kterými byla i řada vůdců etnických menšin nebo členů a prominentních bojovníků za demokratické změny v Barmě. Ze známých prominentních osobností se na svobodu dostali Min Ko Naing, vůdce studentských protestů v roce 1988, dále Kchun Tchun U, vůdce etnických Šanů, nebo Nilar Thein a její manžel Kyaw Min Yu (také znám jako Ko Jimmy). Propuštění těchto politických vězňů ovšem nebylo bezpodmínečné. To znamená, že podle článku 401 (1) trestního zákoníku bude možné politickým vězňům obnovit jejich tresty, pokud budou v budoucnosti zatčeni. To omezuje jejich práva a především jejich míru zapojení do veřejných aktivit. Ve vězení se v současnosti ještě nachází kolem 918 politických vězňů.


23.01.2012 - Zmírnění sankcí EU


Rada pro zahraniční záležitosti Evropské unie schválila ,Závěry' týkající se současných proreformních změn v Barmě. V reakci na propouštění některých politických vězňů, na zahájení dialogu s demokratickou opozicí nebo na mírová jednání s etnickými skupinami se členské státy Evropské unie shodly na přehodnocení sankčního režimu vůči Barmě. V rámci ,Závěrů' bylo přijato rozhodnutí o postupném uvolňování restrikcí a o pozastavení vízových sankcí proti presidentovi Thein Sein, proti dvěma více-prezidentům, celé barmské vládě a předsedům obou parlamentních komor s cílem podpořit reformní proces v Barmě. Na základě některých interpretací se spekuluje o tom, že tyto 'Závěry' jsou předstupněm k úplnému zrušení sankcí Evropské unie, o kterých se bude jednat na Radě pro zahraniční záležitosti v dubnu 2012.


leden 2012 - příliv vysoce postavených diplomatů do Barmy


Počet zahraničně politických návštěv do Barmy se v posledních měsících významně navýšil. Většina zahraničních delegací přijela, aby vyjádřila sympatie se současnými změnami, a zároveň aby upozornila na stále přetrvávající problémy současného právního a politického systému v Barmě. V lednu přijel na oficiální návštěvu Barmy britský ministr zahraničních věcí William Hague, a dále francouzský protějšek Alain Juppé. Oba vysocí představitelé povzbudili současnou barmskou vládu v jejím reformním procesu zvláště v souvislosti s vyhlídkou zmírnění nebo úplnému zrušení sankcí Evropské unie. Důležitým mezníkem na cestě k demokratizaci budou i nadcházející dubnové doplňkové volby. Během návštěvy francouzského ministra zahraničních věcí Alain Juppé byla vůdkyni barmské opozice Aun Schan Su Ťij udělena jedna z nejvyšších francouzských poct ,Commander in the National Order of the Legion d'Honneur'.


16.02.2012 - USA zmírňují sankce


Americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová podepsala dohodu na částečné vzdání se restrikcí vůči Barmě. S touto dohodou budou moci Spojené státy americké podpořit hodnotící mise a omezenou technickou pomoc do Barmy, poskytované mezinárodními finančními institucemi jako je Světová Banka, Mezinárodní měnový fond nebo Asijská rozvojová banka. V této souvislosti oznámila také Světová banka, že obnoví s barmským režimem vztahy, aby podpořila reformy a abych poslala tým Světové banky do Barmy za účelem zhodnocení ekonomické infrastruktury, bankovního a finančního sektoru. Na druhou stranu Banka oznámila, že neposkytne půjčky režimu, pokud nezaplatí nezaplacené pohledávky mezinárodním finančním institucím, včetně 489 milionu USD Asijské rozvojové bance a několika dalších stovek milionu dolarů Světové bance. Barma vlastní kolem 11 miliard USD v zahraničních dluzích několika státům a institucím.


17.02.2012 - EU zmírňují sankce


Evropská unie pozastavila cestovní zákaz pro 87 prorežimních úředníků a činitelů včetně prezidenta Thein Seina, dvou vice-prezidentů, členů kabinetu, mluvčí obou komor Parlamentu a jejich rodin. Každopádně Evropská unie i nadále ponechává zmražen jejich majetek. Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton uvedla, že Evropská unie velmi podporuje barmské představitele, aby pokračovali v reformním procesu, který započali. Evropská unie zahájila revizi své politiky vůči Barmě a rozhodnutí k pozastavení nestriktních opatření je reakcí na pozitivní změny. Baronka Catherine Ashtonová uskuteční svoji cestu do Barmy v dubnu po doplňkových volbách, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí o prodloužení nebo dalšímu uvolnění evropských sankcí v souladu s dalšími pokrokem.


23.04.2012 - doplňovací volby do barmského parlamentu


V doplňovacích volbách získala opoziční vůdkyně Aun Schan Su Ťij křeslo v dolní komoře parlamentu se 99 procenty hlasů v téměř všech volebních místnostech svého volebního okrsku Kawt-hmu v Rangúnském regionu. I přes vítězství nejsilnější opoziční strany Národní ligy pro demokracii ale čeká její představitele tvrdý boj za dokončení reformního procesu a usmíření etnických menšin. V průběhu volební kampaně, ale i během volebního dne se ukázalo, že barmský režim se v mnoha ohledech snažil nejen zdiskreditovat kampaně opozičních stran, ale uplatňoval i praktiky nuceného hlasování, například upravené volební lístky, na kterých nebylo možné hlasovat pro Národní ligu pro demokracii nebo hlasování pod dohledem, kdy někteří lidé byli nuceni volit prorežimní stranu. Docházelo i k výskytu tak zvaných dvojích seznamů. I přesto, že zahraniční média, i mezinárodní pozorovatelé byli nakonec přizváni do Barmy, neměli úplnou svobodu pro výkon své práce. Podle vyjádření Aun Schan Su Ťij neprobíhaly volby na základě demokratických principů: ,Nemyslím si, že můžeme tyto volby považovat za v pravém slova smyslu svobodné a spravedlivé, zejména proto, jakým způsobem se vedla volební kampaň.'


březen 2012 - obnovení stavebních prací na přehradě Myitsone


Ačkoliv president Thein Sein vydal příkaz na pozastavení prací na přehradě Myitsone, která se nachází na horním toku řeky Iravádí pár kilometrů pod soutokem řek Mali Hka a Nmai Hka, práce na výstavbě této přehrady byly obnoveny. Rozhodnutí na pozastavení výstavby této přehrady ze září minulého roku bylo výsledkem rozsáhlých protestů ze strany barmského obyvatelstva, žijícího především v bezprostřední blízkosti. Rozhodnutí bylo také jakousi zárukou reformních slibů ze strany prezidenta Thein Seina. I když rozhodnutí mělo platnost do konce roku 2015 (tedy do konce mandátu prezidenta), obnovila čínská státní společnost ,China Power Investment Corporation' práce na odstraňování vysídlených vesnic v záplavové zóně. Několika dalším lidem žijících nedaleko přehrady byl vydán příkaz, aby upustili do deseti dnů své domovy.


Zdroj: Barmské novinky - Člověk v tísni


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Historie - Chronologický přehled

Historie - Barmské říše

Historie - Období britské nadvlády

Historie - II.světová válka a boj za osvobození

Historie - Občanská válka (1948-1962)

Historie - Junta (1962-2010)

Historie - Významné osobnosti

Zájezdy Barma

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů