Barma (Myanmar) - Stát


Státní zřízení


Nová ústava z roku 2008 definuje Barmu jako unitární prezidentskou svazovou republiku. Hlavou státu je prezident volený parlamentem (od roku 2011 Thein Sein). Zákonodárný sbor má dvě komory - Lidové shromáždění (440 míst) a Národní shromáždění (224 míst). Vládu jmenuje zčásti vrchní velitel armády (silová ministerstva) a zbytek prezident. Soudní systém je nedokonalý s původními prvky anglického práva.


Administrativní členění


Barma se člení na 7 států a 7 oblastí: Ayeyarwady Region, Bago Region, Chin State, Kachin State, Kayah State, Kayin State, Magway Region, Mandalay Region, Mon State, Rakhine State, Sagaing Region, Shan State, Tanintharyi Region, Yangon Region a jednu zvláštní administrativní oblast hlavního města Naypyidaw pod přímou správou prezidenta.


Historie názvu státu


1866 - Barma - provincie Britské Indie

1937 - Barma - separátní britská korunní kolonie

1948 - Republika Barmský svaz

1974 - Socialistická republika Barmský svaz

1988 - Barmský svaz

1989 - Myanmarský svaz

2010 - Republika Myanmarský svaz


Burma, Barma, Myanmar, Myanma, Mjanmarsko - totální zmatení názvů


Burma - anglická podoba jména. Dnes je striktně používaná v podstatě pouze v Americe a Británii. Má spíše politický podtext jako protest proti svévolné změně jména země provedené juntou v roce 1989.

 

Barma - česká verze tradičního historického jména. Není sice oficiálním názvem, ale je hojně a běžně používaná jako synonymum oficiálního jména Myanmar.

 

Myanmar - anglická verze jména používaná od roku 1989. Běžně se ovšem používá v této podobě i v češtině. Ministerstvo zahraničních věcí ČR ho užívá jako oficiální český název státu. Připouští ho i Ústav pro jazyk český.

 

Myanma - česká verze jména používaná od roku 1989. Tato správná česká transkripce jména je používaná méně běžně. Ústav pro jazyk český ho také připouští, ale neupřednostňuje.

 

Mjanmarsko - v češtině trochu zvrhlá a naštěstí málo viděná verze. Je to oficiální verze ve slovenštině.


Názor historika


Nebyli to Britové, kdo Myanmar pojmenovali Barma. Bývalá britská kolonie byla vždy nazývána Burma v angličtině a bama či myanma v barmštině. Nejlepší vysvětlení rozdílu mezi bama a myanma nalezneme ve starém slovníku Hobson Jobson Dictionary, který zůstává navzdory svému nekonvenčnímu jménu zůstává velmi užitečným zdrojem informací:
"Název (Burma) je převzat z Mranma, národního názvu barmského lidu, který oni sami obvykle vyslovují Bamma, pokud nehovoří formálně." Oba názvy bývaly historicky zaměňovány. Burma býval více hovorový výraz a Myanmar více formální označení, podobně jako Muang Thai a Prathet Thai v thajštině.
Pokud Burma označovala pouze centrální planiny a Myanmar Barmánce a ostatní národnosti, jak potom mohl, podle Myanmarské jazykové komise, existovat "myanmarský jazyk"? Mám doma jejich poslední Myanmarsko-anglický slovník (1993), který rovněž zmiňuje "myanmarskou abecedu". Zcela jasně, Burma a Myanmar (a barmština a myanmarština) označují totožné věci, a neplatí tedy argument, že výraz "Myanmar" zahrnuje více obyvatel v unii než název "Burma".
Ale zmatení trvá již dlouho a po vzniku hnutí za nezávislost v 30. letech minulého století vznikla mezi mladými nacionalisty debata, jaké jméno by se mělo používat pro novou zemi: bama nebo myanma. Nacionalisté rozhodli nazvat své hnutí Dohbama Asiayone ("Naše asociace Burma") namísto Dohmyanma Asiayone.
Důvodem, jak uváděli, bylo, že "od ustanovení dohbama nacionalisté vždy věnovali pozornost jednotě všech národností v zemi... a příslušníci hnutí Thakin (barmští nacionalisté) si byli vědomi, že myanma bylo označení pouze pro část země, kde národ myanma žil. Bylo to jméno, které své zemi dali barmští králové. Bamanaingngan není zemí, kde žijí pouze lidé národu myanma. Spousta národností žije v této zemi, jako Kačjinové, Karenové, Kayahové, Čjinové, Pa-Osané, Palaungové, Monové, Myamařané, Rakhinové a Šanové. Nacionalisté tedy nepoužívali pojem myanmanaingngan, nýbrž bama naingngan. To by byl správný výraz. Všechny národnosti žijící v Bamanaingngan se nazývají bama." Tak se tedy hnutí stalo Dohbama Asiayone a ne Dohmyanma Asiayone ("Stručná hostorie Dohbama Asiayone", oficiální vládní publikace vydaná v barmštině v Rangunu v roce 1976).
barmštině vydávaný Guardian monthly, další oficiální publikace, dokončená v únoru 1971: "Slovo myanma označuje pouze myanmařany, zatímco bama zahrnuje všechny domorodé národnosti."
Nicméně v roce 1989, tehdejší vláda rozhodla, že opak je pravdou, a to je názor, který mnoho cizinců přejímá. Smutnou skutečností je, že v barmštině nebo jakémkoliv jiném jazyce neexistuje výraz, který by zahrnoval současně bama/myanma a etnické menšiny, protože žádný takový subjekt neexistoval ani před příchodem Britů. Barma se svými současnými hranicemi je britským výtvorem, a násedující vlády nezávislé Barmy zdědily chaotický subjekt, který usiluje o nalezení společné identity. Ujišťování, že myanma označuje celou zemi a nějakým způsobem je více domorodým výrazem než bama, je nesmysl.
Rangoon (Rangún) či Yangon (Yankoun) je další příkladem stejného nedorozumění. Rangoon začíná souhláskou "r", či "ra gaut", ne "y" či "ya palait". V anglických textech tak Rangoon více odpovídá pravopisu. Problémem je, že zvuk starého "r" ve většině barmských dialektů vymizel (nicméně ne v arakánštině a Tavoyanštině, které obě mají velmi zřetelnou výslovnost "r", téměř jako Rrrangoon) a změkčil se ve zvuk "y", stejně jako v thajštině "r" často přechází v "l". Používání "Yangon" je tak dětinské, jako kdyby Thajci tvrdili, že Ratchaburi se má v angličtině hláskovat "Latbuli", nebo "Buriram Bulilam".
Je zde ale i další rozměr nedávných "změn jmen" v Barmě. Nebyla to pouze názvy země a hlavního města, které se "změnily". I v menšinových oblastech se názvy změnily a zde šlo o opravdovou změnu. Několik příkladů ze státu Šan: Hsipaw se změnil v Thibaw, Hsenwi na Theinli či Thinli, Kengtung se změnil v Kyaingtong, Mong Hsube v Maing Shu, Laihka na Laycha, Pangtara v Pindaya a tak dále.
Problémem zde je, že všechny původní názvy měly v jazyku Šanů význam, "nové" názvy jsou jen barmanizovanou verzí stejných jmen bez žádného významu v jakémkoliv jazyce. To podrývá argument, že změny byly uskutečněny za účelem učinit je "více domorodými" a ne pouze reflektujícími většinové Barmánce.

Autor: Bertil Lintner


Můj názor


osobně se kloním k verzi která je v poslední době často používaná ve sdělovacích prostředcích, tj. k dvojnázví: "Myanmar (Barma)".

Taková skoro dokonalá, ale trochu neprakticky dlouhá verze by byla: "Myanma (Barma), čti: Mjanmá".

V tomto průvodci je záměrně používaná, zejména s ohledem na zažitou historickou podobu, verze dvojnázví v obráceném pořadí: "Barma (Myanmar)".


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Ústava Barmy - anglická verze z roku 2008

Barma, Myanma nebo Myanmar ? - Jan Bečka v Českém rozhlase

Zájezdy Barma

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů